• KJENNER SEG IKKE IGJEN: Påtroppene leder Thor Arnstein Berg, kjenner seg ikke igjen i Sivas vurdering.

Sivas nettverk av innovasjonsselskaper la nylig frem sin nye finansieringsmodell, hvor de blant annet ønsker å kutte pengestøtten til Solør Næringshage og sju andre næringshager, blant annet Odal Næringshage. Næringhageprogrammet er nasjonalt med mange ulike aktører i hele landet. Inntektene til næringshagene finansieres omtrent 50 % av tilskudd fra Siva, mens av resten driften finansieres av fylkeskommunene. 

- FOR SVAKE LEVERANSER

- Utgangspunktet vårt er å gjøre programmet mer effektivt og å få mer ut av tilskuddene fra de offentlige midlene. Vi har tatt en grundig vurdering, som blant annet innebærer at Solør Næringshage går ut av programmet. Det skjer på grunn av for svake programleveranser over lengre tid, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør i Siva, til iSolør.no

Hun mener Solør Næringshage ikke leverer godt nok, sammenlignet andre næringshager med tilsvarende potensial. 

- Solør Næringshage klarer ikke å levere. Sammenlignet med naturlig sammenlignbare næringshager har de hatt dårlig måloppnåelse, mener hun. 

KJENNER SEG IKKE IGJEN

Påtroppende daglig leder og tidligere styreleder, Thor Arnstein Berg, i Solør Næringshage, kjenner seg ikke igjen i påstandene fra Siva. Han mener Solør Næringshage kan vise til gode resultater. 

- Jeg kan si at vi ikke kjenner oss igjen i beskrivelsen fra Siva, men jeg ønsker ikke å utdype dette nå. Vi skal gå i dialog med Siva etter ferien. Det er ikke mer dramatisk enn at vi skal gå i dialog, forklarer Berg. 

Siva-direktøren utelukker likevel ikke at Solør Næringshage kan være en god regional utviklingsaktør, til tross for dårlige programresultater i Sivas program.

- De kan fortsatt være en god utviklingsaktør i regionen sin, men når det gjelder programmet vi forvalter, har de hatt for svake leveranser de siste årene. Vi stryker næringshagene som har god programleveranse og som har et potensiale for å gjøre enda mer, opplyser Spjøtvoll. 

USIKKER FINANSIERING

Det er usikkert hvordan Solør Næringshage skal finansieres om pengestøtten fra Siva virkelig forsvinner, men den påtroppende daglige lederen utelukker nedleggelse. 

- Eierne våre er helt innstilt på at Solør Næringshage okke skal dø. Næringshagen var ikke i Siva da den startet, og Grue Næringshage er ikke med i Siva. Det er fult mulig å drive næringshage uten Siva, mener Berg. 

Til tross for at Siva har bestemt seg for å kutte pengestøtten, er ikke døra endelig lukket for Solør Næringshage. 

- Dette gjelder først fra 2017, og vi er åpne for å ta opp nye miljøer, og gjerne på de samme stedene. Hvis man får opp en struktur som kan levere bedre. Er det ikke umulig at man kan få tildelt pengestøtte likevel, avslutter Spjøtvoll.  

Fakta

DISSE MISTER STØTTEN:

  • Aura Næringshage AS, Sunndalsøra
  • Hammerfest Næringshage AS, Hammerfest
  • Kapp Næringshage AS, Kapp
  • Lister Nyskaping AS, Lyngdal
  • Næringshage Nord AS, Bardufoss
  • Odal Næringshage Utvikling AS, Skarnes
  • Solør Næringshage AS, Flisa
  • Trøndersk Kystkompetanse AS, Dyrvik