Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya har i lengre tid jobbet med å få et museumsbygg. De har fått positive signaler fra Kulturdepartementet, men endelig bevilgning over statsbudsjettet lar vente på seg. Hedmark fylkeskommune er positive til prosjektet og har tidligere uttalt at de kan være med å gi et bidrag til inventar og utstyr. 

- Akkurat det vil være en sak for Innlandet fylkeskommune, men nå har det dukket opp et behov for å bidra til å holde fremdriften i prosjektet, og da ønsker vi å bevilge 300.000 slik at museet kan planlegge innholdet i utstillingen i det nye museumsbygget, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen. 

Styrker nasjonale muligheter

Direktør ved Skogfinsk museum Dag Raaberg er svært glad for bidraget fra Hedmark fylkeskommune, og håper at dette også styrker mulighetene for nasjonale midler. 

- Dette betyr mye. Vi sikrer nå kontinuitet i arbeidet med nytt museumsbygg, og at vi får planlagt innholdet i utstillingen før vi bygger er viktig. Det er også blitt signalisert fra Kulturdepartementet at det vil ha betydning for søknaden at innholdet er planlagt, uttaler Raaberg. 

Skogfinner er en folkegruppe som har vært i Norge siden begynnelsen av 1600-tallet, og slo seg i hovedsak ned langs svenskegrensen, men etterhvert i store deler av Østlandet. Det er anslått at 13 prosent av den norske befolkningen har skogfinske aner. I 1999 ble skogfinner anerkjent som en nasjonal minoritet, sammen med kvener, romani/ tatere, rom/sigøynere og jøder.

- Det er en viktig jobb som museet gjør med å formidle skogfinsk kultur og historie, og det er viktig for oss å bidra til at prosjektet med nytt museumsbygg realiseres, sier Sveen.