Når barn og ungdom kommuniserer med andre mennesker via internett, er det mange problemstillinger som dukker opp. Slik aktivitet kan være både hyggelig og lærerik, men det er også noe som kan by på misforståelser og føre til negative tanker.

Dette gir en del utfordringer som foreldre ikke nødvendigvis vet hvordan de skal håndtere.

utvidet foreldremøte

Flisa skole ønsker å bidra til at kunnskap og bevissthet hos foreldrene om dette temaet. Derfor blir foreldremøtet 5. mars utvidet til også å bli en læringsarena for nettvett.

Det skjer med hjelp fra Aina Bjøntegaard fra Elverum. Hun er selv lærer, og hun driver i tillegg virksomheten Alfa IKT, der hun holder foredrag for foresatte i barnehage og skole om temaet «Nettvett og medievaner».

Når hun tar ordet om kvelden 5. mars med Flisa-foreldrene som tilhørere, skal hun ikke bruke eksempler fra vage undersøkelser gjennomført i fjerne strøk.

I stedet har hun tidligere på dagen vært i klassene fra 4. til 7. trinn på Flisa skole for å snakke direkte med skolebarna. Da har de om lag 150 elevene i disse trinnene gitt henne innsikt i hva skolebarn på Flisa gjør på nett. Hva synes de er bra? Hva er vanskelig? Hva vil de at foreldrene skal vite og gjøre?

- noen blir mobbet på nett

Dermed er det kortreist research som utgjør det konkrete utgangspunktet denne kvelden.

- Vi ser at elevene på mellomtrinnet selv mener at de kan mye om bruk av internett. Likevel opplever vi at de bommer en del ganger. Det skjer ting som kommer uheldig ut, og elevene blir lei seg og kjenner på triste følelser, sier rektor Siv Lie Huse ved Flisa skole.

De årlige elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er noe stort problem ved Flisa skole.

- De utfordringene vi ser, dreier seg om nettmobbing. Noen av elevene svarer at de er blitt mobbet på nett. Derfor er dette problemstillinger som det er viktig at både elever og foreldre er oppmerksomme på. Det ønsker vi å bidra til ved å øke kunnskapen om temaet, blant annet gjennom et foreldremøte der nettvett står på programmet. Alle er vi opptatt av å gi barna gode digitale vaner, men mangel på kunnskap og oppdatering om de ulike digitale tjenestene gjør veiledningen vanskeligere, sier Huse

Tema for nettvettdelen

  • Tips om hvordan man kan gi sitt barn god veiledning på bruk av Internett.
  • Oversikt over apper barn/ungdom bruker i hverdagen, og hvilke fordeler og farer som knytter seg til disse.
  • Hva bør man publisere/ikke publisere av egne/andres barn?
  • Hvordan profilerer barn seg på Internett? Hva er ok?
  • Grensesetting.
  • Forklaring av advarsler, merking og aldersgrenser på spill og filmer.
  • Hva kan være bra og hva er ikke så bra?
  • Hva gjør barn og unge på nett?