Kursholdere har vært Ellen Sjøgren (pedagog) og Gunvor Husberg Aaslie (fysioterapeut).

- ICDP er et kurs som gjennomføres for foreldre og omsorgsgivere for å fremme positiv oppfatning av og holdningen til barnet, påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling og fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende. Åsnes kommune har utdannet flere veiledere som kan holde kurs, og nå er det kurs som gjennomføres i flere barnehager, forteller Husberg Aaslie. 

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av blant annet UNICEF og WHO.

Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har de 3 dialoger og 8 tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

Kilde: ICDP Norge