Før 1. juli skal kommunene ha gitt sine innspill til fylkesmannen om sine tanker rundt fremtidig kommunestruktur. I Grue kommune legges det opp til to folkemøter om kommunereformen, og det første møtet er på Svullrya mandag kveld.

- Klokka 17.00 inviterer vi til møte på Finnskogen Kro og Motell. Jeg skal ønske velkommen, og si noe om hva som er gjort så langt. Vegen videre skal jeg også fortelle om, sier Grue-ordfører Wenche Huser Sund.

Videre skal rådmannen presentere rikets tilstand, og de siste tallene. Kompetansehuset BDO skal presentere undersøkelsen som er bestilt av regjeringa, og Sentio presenterer innbyggerundersøkelsen.

Vil høre hva folk tenker

- For meg er det viktigste å få dialog med innbyggerne. Vi hadde møte med lag og foreninger 27. april, og det kom en god del da. Det som er spennende er å høre hva folk tenker, sier Huser Sund.

Hun vet at folk på Grue Finnskog er flinke til å engasjere seg, og derfor tror hun på bra oppmøte i kveld.

- De aller fleste i Grue og landet forøvrig ønsker nok at kommunene består som de er. Men vi må ta innover oss at vi har en utrolig dårlig kommuneøkonomi i Norge. Det er viktig at vi klarer å gi gode nok tilbud til innbyggerne, sier Huser Sund.

Helst egen kommune

Ordføreren tror nok at også de som bor på Grue Finnskog ønsker at Grue kommune skal bestå som i dag. Alternativ nummer to tror hun er en sammenslåing sørover.

Har du ikke mulighet til å komme på folkemøtet i kveld er det nye muligheter tirsdag 10. mai. Da blir det folkemøte i kafeteriaen på Gruehallen med noenlunde tilsvarende program.