Prosjektet skal resultere i en brosjyre, som kommer ut i sammenheng med Folkehelseuka i mai 2018.  

– Brosjyren skal samle alle aktivitetstilbudene i kommunen, slik at alle som bor i Åsnes og kommunene rundt kan få en bedre oversikt over det som er tilgjengelig, forteller Mattis Aaseth fra Grue, som er én av studentene bak prosjektet. 

Med seg på laget har han Rino Lund Schjetne fra Eidsvoll, Tony Cao fra Moss og Sondre Sædberg fra Stavanger. Alle fire går det siste året av en bachelor i folkehelsearbeid på Høgskolen i Innlandet avdeling Elverum. 

Folkehelse, frivillighet og rekruttering

Åsnes kommune har satt seg tre hovedmål for 2018, som lyder «folkehelse, frivillighet og innbyggerrekruttering». Tanken er at aktivitetsbrosjyren skal være med og bidra til at kommunen når disse målene. 

– Hittil har vi opparbeidet oss en ringeliste på rundt 70 forskjellige organisasjoner i Åsnes, som innebærer alt fra fotoklubber og sosiale møteplasser til idrettsklubber, forteller Sondre Sædberg. 

Så dersom du er med i styret til en lokal forening, kan det hende du blir oppringt av disse studentene. 

– Vi vil å ha med oss alt av det som finnes av kulturelle og sosiale møtesteder, samt fysiske aktiviteter, sier Rino Lund Schjetne. 

Lag og foreninger som ønsker å være med på brosjyren kan ta kontakt med guttene via kontaktinformasjonen som står på Åsnes kommune sin hjemmeside.

Målet er at flere av kommunens innbyggere skal vite hvilke aktiviteter som finnes i området. 

– Lært mye nytt

Studentene startet opp samarbeidsprosjektet med kommunen i midten av januar, og alle fire er enige om at det både er spennende og lærerikt. 

– Dette blir jo en folkehelsebrosjyre, som viser at det kan innebære mer enn bare fysisk aktivitet. Sosiale sammenkomster hjelper også på å fremme god folkehelse, sier Sondre. 

– Har du lært noe nytt om hjemdistriktet ditt Mattis, du som er fra Solør?

– Absolutt, jeg hadde aldri trodd det skulle være så mange aktivitetstilbud i en relativt liten kommune som Åsnes, sier han.

Aktivitetsbrosjyren vil være tilgjengelig på kommunens nettsider når den er ferdig, og det er helt gratis for lag og foreninger å være en del av den.