• VAR MED PÅ ANDAKT: Signe Strømberg (fra venstre) og Kari Stræte var med på andakten på sykehjemmet, og ser fram til at gudstjenestene også flyttes dit.
  • RÅTNER PÅ ROT: Åsnes kirke er stengt på ubestemt tid, og omfattende reperasjoner må til før den kan åpnes.

Ann Kristin Botten sitter i Menighetsrådet for Åsnes og de har jobbet en stund for å finne en god løsning, mens Åsnes kirke er stengt.

- I løpet av sommeren starter vi med ordinære gudstjenester her på sykehjemmet. Foreløpig har Gjesåsen kirke avholdt de gudstjenestene som egentlig skulle vært i Åsnes kirke. Vi har tenkt lenge og vel på hvordan vi skulle løse dette, for vi ville jo helst ha våre gudstjenester i eget sogn.  Vi har vurdert forskjellige løsninger, og sykehjemmet var tidlig et av forslagene., forklarer Botten. 

Sykehjemmet får ingen merbelastning med denne ordningen.

- Vi er to kirkeverter fra menighetsrådet på hver gudstjeneste, og vi vil være behjelpelig med å hente og bringe pasientene fra sine avdelinger. Med vanlig helgebemanning er det jo ikke stort slingringsmonn for andre aktiviteter på helgene, men så lenge vi har muligheten til å hjelpe til – så gjør vi jo selvsagt det.  Vi tenker også at dette er hyggelig bidrag fra oss i menighetsrådet, til de som bor her og at det blir et bra samarbeid til glede for alle., sier Botten. 

Bra tilbud for beboerne

Gudstjenestene vil avholdes som normalt, den eneste forskjellen, er at gudstjenestene som normalt ville vært i Åsnes kirke, vil avholdes på sykehjemmet – etter det som er fastsatt i kirkeplanen.

Som medlem i menighetsrådet, er man også kirkevert. 

-  Det er to og to kirkeverter på gudstjenestene, og oppgaven til en kirkevert er blandet, vi leser blant annet tekster fra bibelen, vi leser kunngjøringene, deler ut salmebøker og arrangerer kirkekaffe etter gudstjenestene. Vi ser for oss at kirkekaffe kan være ekstra hyggelig her på sykehjemmet., sier Botten. 

Forslaget om gudstjenester på sykehjemmet, er det menighetsrådet som står bak. 

- Det er vi i menighetsrådet som kom med forslaget og vi tenkte at dette kunne være et bra tilbud som beboerne på sykehjemmet setter pris på.  Og sykehjemmet har vært positive i prosessen.  Det er sognepresten i Åsnes, David André Thys, som også på sykehjemmet vil stå for gudstjenestene, på lik linje med de som har vært i Åsnes og Gjesåsen kirke, forteller Botten.

Åsnes kirke er som kjent stengt på ubestemt tid.

-Vi må tenke litt nytt i den situasjonen vi er i, med ei kirke som råtner på rot. Kirken blir nok restaurert og satt i stand igjen, men hvor lang tid det vil ta, er en annen sak, men tid vil det ta, sier Ann Kristin Botten.