Avhengig av at begge hovedlagene samtykker, blir det altså håndballsamarbeid fra neste sesong. 

- Vi ønsker at vi med samarbeid skal klare å gi et best mulig tilbud til alle i fremtiden. Klubbene skal fortsatt ha tilbud for yngre lag og jobbe med rekruttering. Det vil bli nedsatt et styre som vil jobbe videre med dette og i samarbeid med trenere og styrene skal vi ha et forslag klart til 31.01.18, forteller lederne i Flisa og Grue håndball, Gunvor Husberg Aaslie og Ragnhild Vangerud.

Det er mange som ønsker et samarbeid velkommen.

- Begge håndballgruppene ønsker samarbeid og det er mange foreldre som er enige i dette. Vi er avhengig av at frivillige melder seg til ei styringsgruppe, skal vi få til dette, sier lederne. 

J18-lagene har allerede hatt et samarbeid for å kvalifisere seg til Lerøy-serien og gjorde en meget sterk prestasjon i høst.