I fjor fikk Risbergseter Bil-demontering AS inn rundt 500 biler til vraking, og flere og flere vraker nå også campingvognene sine.

- Vi får inn et par campingvogner i uka, og vi merker at flere og flere får vite om ordningen. Den typiske campingvogn som kommer inn til oss er gamle campingvogner som har vært brukt til festivaler eller vogner som har stått ubrukt lenge, sier Cato Risbergseter.

For å vrake bilen finnes det ingen krav, men for å kunne få vrakpant på campingvogner må vogna være norsk.

- I en campingvogn finnes det en del spesialavfall, og for at vi skal få igjen noe ved å levere dette, må vogna være norsk. Vrakpanten er den samme på campingvogner som på bil, 3.000 kroner, mens lastebiler er det 5.000 kroner, sier Risbergseter. 

Det er flere og flere som tar i mot campingvogner, og de nærmeste utenom Risbergseter har tilhold på Skarnes og i Elverum.

ikke mange vet om ordningen

- Det er mange som har en gammel campingvogn stående i hagen, og mange vet fortsatt ikke om ordningen. Det er også den store grunnen til at så mange har falleferdige campingvogner i hagen, for de vet ikke at det er vrakpant på dem, sier Risbergseter.

I dag kan du få levert de aller fleste kjøretøy og få igjen litt for dem, men det er svært få som vet hvilke kjøretøy dette gjelder. På Skatteetatens nettsider finnes det en liste over hvilke kjøretøy det gjelder, og hvor mye du får igjen for dem. 

- Vi opplever at folk tror vi kun tar imot biler, men vi tar i mot de fleste kjøretøy. Vi har også utstyr og kapasitet til å hente kjøretøyet hjemme hos folk, men dette koster litt ekstra, forteller Risbergseter.