• ENESTE FERSKVARE: Spar Flisa står igjen som eneste butikk med ferskvaredisk etter at Coop Innlandet nå omprofilerer Mega til Ekstra.

Michael Isaksson er butikksjef hos Spar på Flisa, og kan vise til en pen vekst siden omprofileringen i 2013. Det er flere grunner til at butikken vokser, og med endringene hos Coop Innlandet nylig tror Isaksson og de andre ansatte at veksten vil fortsette.

- Hos oss vil folk fortsatt finne en full ferskvarelinje. Det vi ikke har i disken som Mega hadde er fisk, men det er fullt mulig å bestille fisk hos oss. Det vi imidlertid har er skålpakket fisk, og denne er like fersk som hel fisk, mener Isaksson.

MER ATTRAKTIV BUTIKK

Han og staben gjør stadige grep for å gjøre butikken mer attraktiv, og Isaksson innrømmer at kasseområdet har vært dårlig betjent i lunsjtider. Det er særlig da butikken har størst trafikk.

- Vi har vært kjent med dette problemet. Utfordringen er at vi også er lovpålagt og avvikle lunsj i samme tidsrom som alle andre har lunsj. Dette løser vi nå med å sette på et ekstra skift midt på dagen. Med dette skal ikke folk lenger komme til lange køer i kassene, sier Isaksson.

Én av grunnene til at køen hoper seg opp midt på dagen er postbetjeningen. Posten er spesielt tidkrevende, men de ansatte begynner å få bra rutine nå.

VENTER PÅ SVAR FRA POSTEN

- Postbehandlingen ligger ute på anbud nå, men vi har strekt oss langt for å få beholde den. Posten er viktig for oss og hele Flisa Stormarked. Vi er veldig spente på avgjørelsen, og vet faktisk ikke når den faller, sier Isaksson.

Mest trafikk har Spar Flisa i lunsjtider, men butikken har også oppe sent og tidlig. Faktisk senere og tidligere enn folk er klar over.

- Mange tror vi har samme åpningstid som resten av stormarkedet. Det er ikke riktig. Vi åpner én time før på morgenen, og holder lenger åpent på kvelden. Vi ser at antallet kunder også øker i takt med at stadig flere oppdager dette, sier Isaksson.