• GLEDER SEG: Per Arne Flisnes mener badelandet blir svært positivt for Solør Svømmeklubb og hele Solør, og håper mange bruker det i stedet for å dra utabigds for og bade.

Som iSolør.no skrev i mai jobber Solør Svømmeklubb med å få realisert et badeland på Flisa. Dette skal bygges i svømmehallen på ungdomsskolen, og nå er finansieringen så godt som i mål for anlegget.

- Det mangler bare 5.000 kroner nå, og jeg er helt sikker på at vi kommer i mål. Det sier Per Arne Flisnes som er leder i Solør Svømmeklubb.

Svømmeklubben er gira på å få i mål badelandet av flere grunner. Én av de er naturlig nok at badelandet trolig vil være med på å rekruttere nye medlemmer til klubben.

- Dette er en mulighet til å leke og bli trygg i vann. Badelandet vil dekke hele lengden på svømmehallen som er 25 meter, og settes sammen av ulike moduler, sier Flisnes.

Fokus på hva som blir artigst

Akkurat hvilke moduler som skal brukes er så langt ikke bestemt, men det skal representanter fra svømmeklubben, kommunen og Klubben se nærmere på med det første.

- Vi må ha litt fokus på hva som blir artigst. Her er det mange muligheter, sier Flisnes.

Landsbyen Flisa har så langt bevilget 100.000 kroner til badelandet over to tildelingsrunder, og Grue Sparebank har også bidratt med 15.000 kroner. Flisnes er sikker på at de siste 5.000 kronene lar seg hente noe sted.

- Badelandet vil ganske sikkert åpne i løpet av januar 2017. Det avhenger av hvor fort vi får bestilt elementene, men jeg ser ingen grunn til at det skal dra ut, sier Flisnes.

Det nærmeste tilsvarende anlegget finnes hos Ankerskogen på Hamar, og Flisnes håper nå at mange som reiser dit for å bade heller blir igjen på Flisa.