I forbindelse med Grue Sparebanks gavetildeling søkte Gromungen barnehage på Namnå om å få midler til innkjøp av skipakker.

Snøfattige vintre har gjort at mange familier har bortprioriterte å kjøpe inn skiutstyr, men for barnehagen var det viktig å ha et slikt tilbud.

- Banken bevilget 10.000 kroner til å kjøpe ski og skisko for. Staver har vi klart å samle sammen privat, sier FAU-leder Torbjørg Knoph.

Sammen med barna i barnehagen gleder hun seg over tildelingen fra banken, og håper at skiene skal komme mange barn til gode gjennom årene som kommer.

- Barnehagen har et fint uteområde, og her bruker idrettslaget å kjøre opp løyper. Men det betinger selvsagt at det kommer snø, sier Knoph.