• INFORMERER: Her er det elever fra media og kommunikasjon som forteller om timefordelingen og andre viktige ting.

Det settes opp besøksdager på de videregående skolene. 

- Elever på 9. trinn skal ha informasjon om de ulike utdanningsprogrammene som tilbys i regionen. Det settes opp besøksdager hvor elevene får komme på besøk til de videregående skolene. Men grunnet avstanden og tilbudsstrukturen reiser ikke Våler og Åsnes ungdomsskole med sine 9. trinns elever til Kongsvinger og Skarnes. Derfor drar vi til dem med informasjon om hvilke muligheter de har, sier avdelingsleder ved Sentrum VGS, Camilla Nygaard.

Elever hjelper elever

Til neste år skal de velge veien videre. Da er det viktig at de får all den hjelpen de kan få, så de kan velge det som er rett for dem. Dette er det elever ved de videregående skolene som får i oppgave å gjøre. De lager powerpointer, brosjyrer og tar med forskjellig oppgaver så elevene får se hva de driver med på de ulike linjene.  

- Både Solør og Våler ungdomsskole drar til Solør VGS og får info om de utdanningsprogrammene de har der, men Solør har ikke «restaurant og mat», «design og håndverk», «kunst, design og arkitektur» eller «medier og kommunikasjon», sier Nygaard.