• OM POTET: Borghild Glorvigen jobber med potet, og fortalte ivrig om dagens status og hvor ambisjonsnivået i Åsnes bør ligge i årene som kommer.

Det jobbes for tiden med ny strategisk næringsplan i Åsnes kommune, og i den forbindelse var omlag 30 personer fra det private næringslivet i Åsnes invitert til arbeidsmøte i Rådhuskinoen Kulturhus mandag ettermiddag.

Frank Rognstad i Gaardsknappen AS er én av dem som koordinerer arbeidet, og han er glad for at så mange tok seg tid til et firetimers møte mandag.

- Dette er gode representanter fra det private næringslivet i Åsnes, og i ulike bransjer. Vi har jobbet med fem ulike temaer. Det er potet, skog, industri, lokalmat og reiseliv. Det ble satt opp fem grupper, og de jobbet med hvert sitt tema på møtet, sier Rognstad.

Må ta sin del av ansvaret

Her skulle gruppene beskrive hvordan ståa var i dag, hvilke ambisjoner man har og hvor vi kan være om 2 og 7 år. Rognstad er opptatt av at det private næringsliv selv må ta sin del av ansvaret for å utvikle bransjene videre.

- Vi kan peke på kommunen, men det handler om fellesskapet og samspillet for å drive utvikling. Det private næringslivet må ta ansvar for egen næring, sier Rognstad.

Tilbakemeldingene etter arbeidsmøtet var positive, og mange av de næringsdrivende synes det var fint og møtes i en slik arena. Rognstad er opptatt av at de næringsdrivende må snakke sammen, og gjerne også på tvers av bransjer.

- Derfor er det nå invitert til næringslivspils. Det blir i august, og ordfører og rådmann er utfordret til å vise status på arbeidet som er gjort da, sier Rognstad.

Han og de som kom fra næringslivet var opptatt av at innspillene fra mandagens møte må følges opp videre.