Lena Henriksen, som er «rådgiver oppvekst»  i Åsnes kommune, håper så mange foreldre og foresatte som mulig kommer og hører på Thomas Nordahl som presenterer noen av resultatene fra kartleggingen. 

- I høst hadde vi en kartlegging for alle i barnehagene, både barn, foreldre, ansatte, pedagogiske ledere og ledere. Alle svarte på spørsmål i kartleggingen og disse resultatene er nå klare, forteller Henriksen.

Alle barnehagene i Hedmark har nå vært gjennom den første av tre kartleggingsundersøkelser. 

- Over 2800 4.-og 5. åringer har gjennom den elektroniske spørreundersøkelsen gitt uttrykk for hvordan de opplever barnehagehverdagen. 2.900 barnehagelærere har vurdert 4.-og 5. åringene på blant annet sosiale, språklige og motoriske ferdigheter. Nesten 5.000 foreldre, ca. 2.000 ansatte og 187 styrere/ledere har også vurdert deres opplevelse av sentrale sider ved barnehagetilbudet i Hedmark, sier Henriksen. 

god kvalitet, men store forskjeller

Konklusjonen av resultatene er at det gjennomgående er god kvalitet på barnehagetilbudet.

- Resultatene viser videre at det likevel er store forskjeller fra barnehage til barnehage og fra kommune til kommune. Det betyr at det i de fleste barnehager er en praksis av god kvalitet, men at det i andre barnehager vil være et utviklingspotensial, forteller Henriksen. 

Thomas Nordahl er professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

- Noen av resultatene fra kartleggingen vil Thomas Nordahl presentere i kinosalen 10. april klokka 17.30, samt at barnehagene selv ønsker å sette mobbing i barnehagen på dagsorden. Thomas vil nok ikke bruke begrep mobbing i barnehagen, men snakke om temaer av betydning for å forebygge mobbing. Thomas vil snakke om betydningen av vennskap og relasjoner - språkutvikling og foreldrenes rolle - alt knyttet til et godt læringsmiljø for barn, sier Henriksen.