Det å være bonde er kanskje ett av det farligste yrkene du kan ha i Norge, og sikkerhet i landbruket blir ett av flere temaer når det blir fagmøte på Gruetunet fredag 13. april klokka 19.00.

Bak møtet står Grue Bygdeungdomslag, Vestsida Bygdekvinnelag, Østre Grue Bygdekvinnelag og Grue Bondelag. Fagmøtet har fokus på trygghet og beredskap i landbruket og på gårdene i kommunen.

- Vi skal prøve å samle flest mulig av Grue-bøndene, og målet er å få dem til og bli mer bevisst på hva som skjer og hva en kan gjøre dersom en er utsatt for sykdom eller ulykker, sier Nikolai Omsted.

Går bredt ut 

Han er én av de aktive bøndene som trommer ihop til stormøte på Gruetunet, og de har gått bredt ut for å fortelle bøndene om opplegget. Både via aviser, Facebook og radio.

- Grue er en pilotkommune gjennom «Tryggere sammen»-prosjektet, og møtet er et utspring av dette. Nå håper vi at mange kommer, og at det blir gærbra stemning, sier Omsted.

Til møtet kommer Kari-Anne Aanerud fra Norsk Landbruksrådgivning Øst. Det samme gjør Dag Haugen fra Grue kommune som skal snakke om flom.

- Kari-Anne er spesialist på HMS i landbruket. Hun skal komme med tips og råd, og fortelle hva vi ikke skal gjøre. Haugen skal fortelle om flomsituasjonen og beredskapen til Grue kommune, sier Omsted.

Etter den faglige delen blir det bondepub og quiz. Omsted oppfordrer gårdbrukerne til å ta med seg resten av familien.

- Dette blir gærtrivelig, og kanskje helt til morras, smiler Omsted.