Torsdag 23. juni inviteres det til skogdag i regi av Landbrukskontorene i Solør, Fylkesmannen i Hedmark og Skogselskapet i Hedmark. Arrangementet er en del av Sankthansfeiringen i Grue. 

- Dagen starter med industribesøk hos Solør Agrotre AS og Solør Bioenergi AS som de senere år har investert mye i treforedlingsindustri. Her blir det fabrikkbesøk og omvisning på nye produksjonslinjer, forklarer Haakon Gjems, enhetsleder for landbruk, næring og teknikk i Grue kommune.

ØKT LØNNSOMHET

Her blir det fokus på ny industrisatsing, økt lønnsomhet i skoggjødsling og kompetanse. Skogselskapet i Hedmark legger også sitt årsmøte til Kirkenær og samkjører fagprogrammet med skogdagen. På kveldstid inviteres det til festmiddag på Skaslien. 

- Etter industribesøket blir det demonstrasjon av skoggjødsling med helikopterløft. Gjødsling gir meget god avkastning fordi det i forhold til andre investeringer i skogbruket er kort tid fra investeringstidspunktet til hogst, opplyser Gjems i en pressemelding.

GIR RESULTATER

Hele 40 % klimatilskudd til skoggjødsling i 2016, bidrar til å øke lønnsomheten ytterligere Etter lunsj er det skogens muligheter i det grønne skiftet som er tema.  

Påmeldingsfristen er 17. juni for alle interesserte. 

Fakta

FAGDAG OM SKOG

Kl. 08.30: Fagprogram

Kl. 12.00: Vi forflytter oss til Kirkenær sentrum / lunsj

Kl. 13.30: FagprogramKl. 17.00: Årsmøte Skogselskapet i Hedmark
Kl. 19.00: Festlig middag med kortreist mat og akevittforedrag av Gotmar Rustad, Skaslien