Sparebanken Hedmarks kunstfond tildeler midler som skal brukes til kunstnerisk utsmykking, bevaring av kulturminner og andre formål. Mange kommuner i Hedmark har fått midler tidligere, og denne gangen er det Åsnes kommune sin tur. Tildelingen er på godt over 800.000 kroner.

- Dette er stort. Åsnes er ikke i den øverste klassa når det kommer til å bruke penger på kunst. Men vi bygger fine bygg i Åsnes nå, og kanskje kan pengene komme godt med til utsmykninger ute og inne. På vegne av alle i Åsnes må jeg si tusen takk for disse midlene, sier ordfører Ørjan Bue.

Ikke spikret hva som skal bestilles

Ordføreren og resten av administrasjonen i kommunen har ingen umiddelbare tanker om hva pengene skal brukes til, men vil gå i gang med en prosess for å finne ut hva som er ønskelig.

- Kommunen kommer med noen ideer til oss i kunstfondet, også kommer vi tilbakemeldinger på hva vi mener er mest fornuftig. Vi har dialog med mange flinke kunstnere, og skal bidra i prosessen. Er det et kunstverk i nærheten av veg er det for eksempel at dialogen med Statens Vegvesen starter tidlig, sier Wenche Sæthre Høye, styreleder i fondet.

Årsaken til at gaven gis bort gjennom en prosess er at kommunene selv skal komme med ønsker på hva dem vil ha.

- Vi vil jo aldri jo bort en gave som kommunen ikke vil ha. Derfor må de involveres, sier hun.

Stor-Elgen mest kjent

Den største tildelingen Sparebanken Hedmarks kunstfond har gjort så langt er Stor-Elgen i Stor-Elvdal. Det har blitt et landemerke for langt flere enn innbyggerne i Stor-Elvdal kommune. 

- Kommunen velger selv om kunstverket skal være ute i det offentlige rom, eller om det skal være innenfor veggene i de nye byggene som kommunen reiser nå. Ute kan det være skulpturer, lekeapparater, benker også videre, sier Sæthre Høye.

- Noen mener kanskje dette er mye penger å bruke på kunst?

- Vi er jo et kunstfond. Meningen er at at vi skal gi penger til kunst i det offentlige rom. I tillegg gir vi hvert år én million kroner til unge talenter gjennom vårt talentstipend. Det er viktig å hegne om kunsten, og at det blir noe for alle. Noe kreativt som skaper diskusjoner, sier Sæthre Høye.

Selve tildelingen kommer først neste år, og med det har Åsnes kommune nå god tid til å finne ut hva de ønsker tildelingen til. Beløpet er heller ikke helt spikret, men består av minst 800.000 kroner. I tillegg fikk kommunen bildet «Takk til deg min venn» av kunstner Olaf Storø. Han har eget verksted og galleri på Svlbard, og bildet vil trolig smykke de nye omsorgsboligene på Flisa.