Forskerne i NINA skal sette i gang med den første kartleggingen av kartlegge stikkmygg på 70 år i Norge. I tillegg vil de ta for seg gruppen sviknott.

– Vi håper å få hjelp av publikum, sier Sondre Dahle i NINA.

De har allerede satt ut feller for å fange sviknott i gunstige områder fra Hvaler i Sør til Pasvik i Nord, men for å finne mygg trenger de hjelp.

– Vi vil veldig gjerne få inn stikkemygg folk har fanget, sier Dahle.

Mange nye arter

Det er registrert 38 stikkmyggarter i Norge i dag, men forskerne tror det er mange flere.

– Vi vet at Danmark og Sverige har fått nye myggarter de siste åra, blant annet en varmekjær art som trekker nordover, kanskje har også nye arter kommet til Norge fra Sverige eller enda lenger sør? I tillegg har vi fått nye teknikker som vi ikke hadde før i tida.

Hvis du bor i et fuktig, varmt område med mange blodsugende naboer er det derfor stor sannsynlighet for at du kan hjelpe forskerne.

Myggen bør helst være relativt fersk og gjerne nylig avlivet etter noen minutter i fryseren. Myggen du har klemt flat med håndbaken trenger du ikke sende inn! Vi anbefaler å legge myggen(e) forsiktig i en fyrstikkeske, fyll den helt opp slik at de ikke blir ristet i stykker. Ben eller vinger som knekker av gjør artsbestemmelsen vanskeligere. Insektene bør ikke pakkes i plast, da kan de råtne.

Send til:

Norsk institutt for naturforskning, Prosjekt NorBite
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Kilde: NINA