• I 3. ETASJE: Eskoleia har åpnet i 3. etasje i sentrumsbygget på Kirkenær. I 1. etasje finner vi Midt i gata.

Fokuset på å få folk ut i jobb er større enn noen gang. Særlig ungdom som mottar stønad fra NAV settes det stort fokus på nå, gjennom blant annet aktivitetsplikten som trer i kraft fra 1. januar 2017.

Eskoleia har hovedbase på Kongsvinger, og lokalkontor i Eidskog og på Flisa. Onsdag klokka 13.00 klippet Grue-ordfører Wenche Huser Sund snora for den nye lokalavdelingen i Grue.

Økt oppdragsmengde

- Vi opplever økt oppdragsmengde fra Grue, og ser det med å etablere et kontor som et viktig bidrag for å jobbe tettere med kundene i Grue, sier Erik Nilssen, som er direktør i Eskoleia.

Eskoleia er en arbeidsmarkedsbedrift, og leverer tjenester og produkter til kommunene fra Våler i nord til Eidskog og Sør-Odal i sør.  Hovedoppgaven nå er kort og godt å få ungdom ut i arbeid.

- I Eidskog har vi jobbet med aktivitetsplikt, og har gode resultater å vise til. Vi har fått ungdom tilbake i jobb, og har over 120 samarbeidsbedrifter i regionen. Også i Grue jobber vi tett med næringslivet, og målet er å knytte til oss et større nettverk her, sier Nilssen.

Ordfører Wenche Huser Sund har hatt stort fokus på å skape nye arbeidsplasser, men minst like viktig er det å få dagens ledige ut i jobb.

- Dette liker jeg. Jeg er opptatt av at folk skal ha noe meningsfylt å stå opp til om morran, og det er jo da gjerne en jobb. Å få ungdom ut i jobb er kjempeviktig, og da beholder vi dem i bygda, sier Huser Sund.

Konkurranse er sunt

At en Kongsvinger-basert bedrift nå etablerer seg i Grue og delvis blir en direkte konkurrent til Grue Service har skapt noe debatt.

- Jeg mener at det er fint at flere aktører kommer på banen. Konkurranse er bra, og det viktigste her er sluttbrukeren og mennesket. Å få ungdommer ut i jobb er viktigst, sier Huser Sund.

Nilssen i Eskoleia på sin side mener at Grue Service og de jobber litt annerledes, og at de ikke blir noen direkte konkurrenter.

- Vi kan komplementere og jobber på en annen måte. Størrelsen på vårt bedriftsnettverk viser dette, og formidling til jobb er viktigst for oss og vår styrke. Menneskene de to bedriftene jobber med har stort sett litt ulike behov, sier Nilssen.