De aller fleste politiske partiene er i sluttfasen med å sette sammen sine lister foran neste års Stortingsvalg. Hos Hedmark Venstre jobbes det nå hardt frem mot helgas nominasjonsmøte for å finne den beste kandidaten.

Nominasjonskomiteen har gitt sin anbefaling til nominasjonsmøtet, og innstilt Ole Frode Mikkelsgård som førstekandidat. Mikkelsgård jobber til daglig som rektor ved Elverum Videregående Skole (ELVIS). Om han blir valgt som førstekandidat, og komme på Stortinget har han flere valg.

- Jeg kan enten ta permisjon eller si opp stillingen som rektor ved ELVIS, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Overrasket

Når nominasjonskomiteens innstilling ble kjent, skapte det noen reaksjoner innad i Venstre. Ingen veldig negative, men heller overraskende reaksjoner. Sjøl synes Mikkelsgård at det er hyggelig og bli innstilt som førstekandidat fra nominasjonskomiteen.

- Mine umiddelbare reaksjoner på innstillinga var at jeg ble glad for tillitten jeg ble vist, etter at jeg ble innstilt på førsteplassen. Men jeg ble veldig overrasket også, for her er det mange gode kandidater å velge. Disse har også lengre fartstid enn meg i politikken, men jeg takker for tillitten, smiler Ole Forde Mikkelsgård.

Han er lokalpolitiker i Våler Venstre, og skal etter det iElverum erfarer ha bred støtte fra lokallagene i Østerdalen og Solør. Men han mangler støtte fra Hedmarken.

- Det blir vanskelig å tolke og spå utfallet på lørdagens nominasjonsmøte. Vi må kjøre en valgkamp som gagner og inkluderer hele fylket. Toppkandidaten skal ikke bare overbevise Venstre-velgerne men også alle andre om at Venstres politikk er viktig for Hedmark fremover, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Ingen intern maktkamp

Han ønsker å legge vekt på at det innad i Venstre ikke blir brukt hverken stridsøkser eller store sverdslag.

- Det er litt vanskelig for meg å si om hvordan de andre kandidatene har opplevd denne situasjonen, men i Venstre har vi det ganske bra. Vi har ikke de steile frontene som man kanskje ser i noen av de andre partiene, med maktkamp oss i mellom. Kandidatene som nå skal konkurrere om førsteplassen har en gemyttelig tone, og det er en hyggelig stemning, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Men han legger ikke skjul på at det blir et spennende nominasjonsmøte, som skal holdes på Gjøvik lødag 17. september.

- Det blir et spennende nominasjonsmøte, og jeg har tro på at det kommer til å bli et godt valg. Lista som velges på nominasjonsmøtet kommer uansett til å bli bra, for vi har så mange gode kandidater på nominasjonskomiteens innstilling, sier Ole Frode Mikkelsgård og avslutter:

- Jeg ser frem mot nominasjonsmøtet og at alle lokallagene får mulighet til å møte, slik at den som blir valgt som førstekandidat har hele Hedmark Venstre bak seg, sier Ole Frode Mikkelsgård.