• KOSTE SEG: De omlag 50 eldre som kom på hyggekvelden hadde noen fine timer på Skansen grendehus.
  • UNDERHOLDT: Ola Karlstad sørget for musikken under hyggekvelden tirsdag.

Hvert år arrangerer Flisa Rotary Klubb en hyggekveld for de eldre i Åsnes. Denne gangen var arrangementet lagt til Skansen grendehus, og de eldre så ut til å sette stor pris på arrangementet også denne gangen.

- De eldre var hovedsaklig fra Hoffertunet, Kløvertun og Sønsterud aldershjem. Gjestene blir hentet og kjørt til selskapet av medlemmer av Flisa Rotary Klubb, sier Inge Roar Kristiansen, i Flisa Rotary Klubb.

Denne tirsdagskvelden var det Ola Karlstad som sto for underholdningen, og Flisa Rotary Klubb sørget også for servering av kaffe, vafler og kaker. Riktig nok med god hjelp av dugnadsdamene Ragnhild Gransjøen og Ester Nordby.

- Det var lagt opp til utlodning og historier fra deltakende gjester og arrangører, og vi var rundt 50 personer som koste oss denne kvelden, sier Kristiansen.

At de eldre setter pris på opplegget er det liten tvil om, og det er prisverdig at Flisa Rotary Klubb sørger for transport for alle gjestene som har behov for det.

Ellers er Skansen et sted hvor mange i klubben tilbringer mye tid. Rett utenfor grendehuset ligger også skansene som Flisa Rotary Klubb har bygget opp igjen på dugnad den senere tid.