• BOKHOLIKER: Sven kaller seg for bokholiker, noe omgivelsene i arbeidsværelset hans kan bekrefte at han er.

«Livet har gitt meg mange gleder, men lesegleden har vart lengst av dem alle», skriver Sven R. Gjems i en av epistlene i sin nye bok LesegledeLeseglede er et svært verk på 470 sider fordelt på cirka 150 tekster, og inneholder alt fra små notiser og dikt til større essay. Tematisk rommer også boka en enorm bredde, hvor lokalhistorie, jakthistorier og humor får plass side om side med tanker om kunst, livet og menneskets utvikling.

Interessert i det meste 

Hovedformålet med boka er å spre lesegleden, uavhengig av om du interesserer deg for Wittgensteins språkfilosofi eller skrønehistorier fra Finnskogen. Bredden i temaer han tar opp er nok en yrkesskade fra da han jobba som journalist.

- Som journalist må du være interessert i det meste. Og dette blir bare bedre som pensjonert journalist, for du får tida som trengs til å fordjupe deg i ting, forteller han.   

- Vi har det så travelt! Hva bruker vi egentlig all den tida vi vinner inn på?  

Jaget er et tema som opptar Sven i bokform også, både innholdsmessig og uttrykt gjennom form. Travelheten gjør at vi sjeldnere setter oss ned for å nyte det rundt oss, og mange opplever oftere at de må legge fra seg store romanverk i tide og utide. Sven skriver derfor kortere, slik at du kan lese litt hist og pist. Han forteller om gode tilbakemeldinger på de tidligere bøkene som ligner på Leseglede i formen, nemlig Skriveglede (2015) og Tid for ettertanke (2016). I tillegg har han og Kulturforlaget Brak valgt å forstørre teksta i sin nyeste bok, slik at det er enklere å lese også for slitne øyne.

Språk- og leseevne

I Leseglede legges det stort fokus på språk- og leseevne som fundamentalt viktige ferdigheter for utvikling av fantasi, empati og forståelse, og ikke minst som en berikelse i livet. Enkelte leseropplevelser er skjellsettende.

Sven er også opptatt av presis språkføring, en bekymring han deler med mange. 

- Å kunne ord, forstå ord og uttrykke seg presist trengs i alt fra jobbsøknader til … ja, hva som helst. Det er mye omtrentlige formuleringer i omløp. Vi må ikke ødelegge språket vårt!, sier han engasjert.

ENORM KUNNSKAP

Vaskelappen lover at Sven vil øse av sin enorme kunnskap, og etter et langt liv med mange jern i ilden har han opparbeida viten og historier om mye og mangt som han gjerne skriver engasjert om. Allikevel hersker det en beskjedenhet over måten han snakker om litteraturen sin på.

- Om det er bra det jeg skriver, får være opp til andre. Jeg driver jo med det fordi jeg har glede av det sjøl også, sier han. 

Sven kaller seg sjøl for bokholiker, og han har lest veldig mye. Han skriver også veldig mye, og forfatterskapet strekker seg også tematisk over like mye som Leseglede. Siden han ga seg med journalistvirket i 1992 har han utgitt flere bøker, og Gamle jegere forteller markerte starten på forfatterskapet i 1980. Leseglede er den 28.ende i rekka av bøker, og vitner om at Sven har funnet en form han er fornøyd med, det er også leserne hans. Flere bøker skal det bli, og til høsten skal han bruke tid på å utforske den digitaliserte verden og andre store spørsmål, under arbeidstittelen Hvor går vi?.