• BRA MED KALV: Det rapporteres at det er bra med kalv, og det er sett mer ku med tvillinger enn tidligere år. På bildet fra elgjakta i fjor, Jørgen Husebæk og Gråtass (Foto: Terje Husebæk).

Pia Knøsen Lund som er viltforvalter for Våler og Åsnes, har fått svar på sin forespørsel om status fra nesten alle valdlederne i de to kommunene. 

- Det er litt ujevnt med elg, men det er stort sett blitt ser mer elg i år enn i fjor. Det er sett mer ku med tvillingkalv enn tidligere år og det er bra med kalv rapporteres det, forteller Knøsen Lund. 

Det er mer dyr i skogen enn «bare» elg også. 

- Det er hittil skutt 5 hjort, og det er observert både bjørn og ulv, fortsetter hun. 

Fellingsprosenten vil variere mellom de forskjellige valdene, ettersom de startet på forskjellige datoer. 

- Våler Midtre elgforvaltning ved Lars Erik Engebretsen, har skutt 69 av 80 elger, og har en fellingsprosent på ca 85 prosent. Vi får ikke inn så mange tall før jakta er avsluttet, sier viltforvalter Pia Knøsen Lund. 

Flisdalen jaktlag på Åsnes Finnskog, var av de som startet årets jakt allerede 25. september. 

- Vi har skutt 6 av en kvote på 12 dyr. Foreløpig har vi ikke sett noe rovdyr heller, men vi har sett mye elg, sier Terje Husebæk, som er jaktleder for Flisdalen jaktlag.