• SPENNENDE: Mathilde Folkvord Mehl og Jan Martin Udnæseth (begge 9 år) synes batterijakten er spennende, og håper mange vil gi batterier.

4.-klasseelevene ved Sønsterud skole har hatt om miljø og natur, og sortering av plast er ett av temaene de har lært mer om. Nå skal elevene på batterijakt, og allerede har de samlet inn over 100 kilo med batterier.

- Målet er å samle inn så mange batterier som mulig. Da redder vi miljøet på en måte, sier Mathilde Folkvord Mehl.

Jan Martin Udnæseth er enig, og er klar over hvor mye batterier kan forurense om de kommer på avveie i naturen.

- Batterier forurenser, og syra inne i batteriene er giftige for jorda vår, sier Udnæseth.

Skal gå fra dør til dør 

Nå skal de gå fra hus til hus og spørre folk i området om de har batterier som de kan gi til innsamlingen. I tillegg oppfordres foresatte og andre til å levere inn batterier til elevene slik at de kan ta med på skolen.

- Målet med prosjektet er å ta vare på naturen, og elevene synes det er kjempespennende og gøy. De ser miljøgevinsten, og at vi tar vare på planeten vår ved å ha fokus på kildesortering. Det er jo deres fremtid det handler om, sier Lucia Friberg, som er kontaktlærer for elevene.

Jan Martin har et klart mål om å samle inn 1.000 kilo med batterier. Lucia og Mathilde synes det er vanskelig å sette noe tall på det.

- Det er morsomt å jobbe med dette, og vi har brukt litt tid på det allerede, sier Udnæseth.

De som har lyst til å levere inn batterier til elevenes innsamling kan gjøre det ved Sønsterud skole, eller ta kontakt med kontaktlærer Lucia Friberg på telefon 959 40 189.