• KLIPTE SNOR: Ingen åpning uten snorklipping. Den var det elevrådsleder Daniel Hanssen Rønning som sto for.
  • VIKTIG MANN: Geir Udnæseth i Åsnes kommune har tegnet amfiet, og uten innsats fra egne folk hadde amfiet neppe latt seg realisere.

Det gamle uteområdet ved Åsnes ungdomsskole var en stor asfaltplass uten noen som helst beplantning eller mulighet for særlig fysisk aktivitet. Denne ble bygget på 1960-tallet, og tiden var overmoden for å gjøre noe med uteområdet.

Veien fra planlegging til offisiell åpning har vært lang, men fredag kunne elever, lærere og folk fra kommunen endelig åpne det nye området.

- Nå har vi endelig fått et skikkelig uteområde å tilby elevene våre, og det gleder oss veldig, sier Remi Eriksmoen, som er rektor ved skolen.

Et flott amfi 

Det nye området har blitt et pent skue, og det som virkelig gjør området spesielt er amfiet som er bygget med gabioner i stein, metall og treverk.

- Amfiet er dekorativt og fint, og kan brukes til alt fra pauser og fri til forelesninger og underholdning. Området er blitt mye penere, og det innbyr til aktivitet for elevene, sier Eriksmoen.

Det nye uteområdet inneholder baner for volleyball, fotball, håndball og basket. I tillegg er det store plenarealer hvor det er mulig å finne på andre aktiviteter også.

- Asfaltplassen var sikkert fin i 1968, men nå har vi fått et mye penere og mer delikat område, smiler Eriksmoen

I forbindelse med den offisielle åpningen var alle elevene ved skolen samlet i og rundt amfiet. De ga mange applauser undervegs i opplegget, og var veldig fornøyde med jobben som var gjort.

- Elevene setter veldig pris på dette. På den gamle plassen kunne man bare stå opp og ned. Jeg tror vi får mer aktive elever nå, og at de kommer inn i timer med mer guts gjennom det, forteller Eriksmoen.

Den opprinnelige planen var at det nye uteområdet skulle vært ferdig til skolens nyoppussing i 2005, men det har vært mange hindere på vegen dit.

Fornøyd entreprenør

Anleggsvirksomhet på en skoleplass var noe entreprenør Brødrene Sandbæk gruet seg til. Men det hadde de ingen grunn til, og da anleggsvirksomheten var over roste de elevene opp i skyene.

- Rune Sandbæk har gitt elevene kjemperos. En skolegård med masse ungdom rundt anleggsmaskiner er kanskje ikke ideelt, men elevene har respektert sperrebånd og alt har gått veldig fint. Elevene har oppført seg eksemplarisk, sier Eriksmoen.

En annen person som fikk ros og blomster var Geir Udnæseth fra kommunen. Han har tegnet det nye amfiet, og uten hans innsats hadde dette neppe latt seg realisere.

- Skulle vi satt en arkitekt til å gjøre denne jobben hadde vi neppe kommet i mål økonomisk, sier Eriksmoen.