• PÅ GULVET: Svein Gråberget var daglig leder i Flisa Traktor, men er nå tiblake på gulvet. Det er han fornøyd med.

Eiksenteret mottok mange henvendelser fra bønder i Solør om at de var ønsket i distriktet, og da muligheten kom til å kjøpe opp Flisa Traktor valgte de å satse her.

- Samarbeidet med Flisa Traktor har vært veldig bra, og da muligheten til en sammenslåing kom valgte vi å gå for det. Alt lå veldig godt til rette, sier Ola Wetten, som er daglig leder i Furnes Traktorsenter og Flisa Traktor- senter som er de juridiske enhetene.

Og det er ikke småkroner det investeres i Hedmark nå. I tillegg til at Furnes Traktorsenter bygger et nytt og stort anlegg på Hamar, skal også avdelingen på Flisa rustes opp i tiden som kommer.

- Vi skal ruste opp butikken og bygge på verkstedet. Solør er landets potethovedstad, og det ligger store muligheter i satsingen vår her. Det er på sin plass at vi er tilstede fysisk i et slikt landbruksdistrikt, sier Wetten.

Naturlig nok har noen av kundene i Elverum synes det var ugreit at avdelingen ble flyttet til Flisa, men Wetten håper at det nye anlegget på Hamar blir så bra at kundene også i Elverum ser at løsningen er den beste.

Torkel Solberg er plassjef på Flisa, og ble med på flytte- lasset fra Elverum. Han synes mottakelsen her er god.

- Denne prosessen har vi klart fint, og vi har blitt tatt godt i mot av de som har jobba her før også. Vi tok over en bedrift med lange tradisjoner, og vi hadde ikke klart denne flyttingen uten deres hjelp. Konkurransen i markedet er stor, og vi må bare stå på videre, sier Solberg.

Flisa Traktor hadde fire ansatte før oppkjøpet. Tre av de er med videre, mens den fjerde har gått av med pensjon. Svein Gråberget var daglig leder i Flisa Traktor, og er nå tilbake på gulvet i bedriften.

- Dette ble en veldig fin løsning for å drive virksomheten videre, og jeg er veldig tilfreds med å være tilbake på verkstedgulvet sammen med de andre, sier Gråberget.

Avdelingen på Flisa har nå to selgere og ni øvrige ansatte. Wetten er opptatt av den lokale tilstedeværelsen, og håper også at bøndene i distriktet er det.

- Vi satser veldig i Solør nå. Hele virksomheten er flyttet fra Elverum og hit. Mens andre flytter bort og lager større enheter i mer sentrale strøk, velger vi å satse her i Solør. Vi vil være nær Solør-bonden, og det håper vi at bøndene setter pris på. Vi er selvsagt avhengig av at bøndene bruker oss om vi skal lykkes med satsingen her på Sundmoen, sier Wetten.