Henning Myrer er gjenvalgt som leder for Vålerrevyen, og han gleder seg stort over at det blir barneteater i Våler igjen.

- Vi er en gruppe som elsker å stå på scena og underholde. Vi vil gjerne at barna i bygda skal ha samme muligheter som vi har, sier Myrer.

I 2015 ble det satt av penger til å starte opp en barneteatergruppe. Denne sto litt mer for seg selv, og fungerte uavhengig av Vålerrevyen. Den nye gruppa skal være en direkte underavdeling.

Den gangen var det rundt 8 barn som hadde forestilling, og etter dette dabbet interessen litt av.

- Nå vil vi gjerne blåse liv i det igjen, og jeg har trua på en underavdeling av oss voksne i Vålerrevyen, sier Myrer.

Sikrer rekrutteringen

Revysjefen tror en slik underavdeling kan være med på å sikre rekrutteringen opp i hovedrevyen med tid og stunder. Neste torsdag blir det infomøte rundt oppstart av barneteatergruppa.

- Vi håper å få til en ukentlig aktivitet på torsdager fremover. Noen barn har vi allerede tilknyttet, og vi skal gjøre en runde på skola for å informere litt mer, forteller Myrer.

De har også planer om å bruke Facebook for å formidle. Målet er å få tilknyttet 15 til 20 barn, men noen målsetning om for eksempel årlig forestilling har de ikke.

- Dette vil vi at barna skal bestemme litt selv. Den ukentlige aktiviteten vil gå på litt improvisasjonsteater, sang også videre, sier Myrer.

Foreløpig er det ikke bestemt hvor barneteatergruppa skal ha tilhold, men kommunen har sagt seg villige til å bidra med lokaliteter.

- Folk som er interessert kan få mer informasjon via vår Facebook-side, og de må gjerne sende oss en melding direkte der om de lurer på noe, sier Myrer.