Det var en svært alvorlig tiltalte Sør-Østerdal tingrett måtte ta stilling til i saken mot Solør-mannen i 50-årene. Mannen var blant annet siktet for Straffeloven (2005) §299, som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Dommen ble avsagt 1. september. 

Han skal ved flere anledninger har befølt og utført seksuelle handlinger mot to jenter under 14 år. Mannen skal også ha servert alkohol til de to jentene. Seksuell omgang med barn under 14 år betegnes som voldtekt i straffeloven. 

HADDE BARNEPORNO

I tillegg skal han ha oppbevart over 400 bilder som viser barn i seksualisert fremstilling, og eller der de blir utsatt for seksuelle overgrep av voksne personer. Bildene var lastet ned i tiden forut for dette, i følge tiltalen. 

Tiltalte erkjente straffeskyld i tre av fire tiltalepunkter og erkjente delvis straffeskyld i punktet som omfatter barneporno.  

Solør-mannen kjente begge jentene godt, og visste nøyaktig hvor gamle de var. Det er om lag 40 års aldersforskjell mellom tiltalte og jentene. I tillegg hadde han et tillitsforhold til en av jentene fra før, i følge straffeutmålingen. 

DØMT TIL FENGSEL

Sør-Østerdal tingrett dømte mannen til fengsel i fire år, hvorav 83 dager trekkes fra for tiden i varetekt. Mannen ble også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til hver av jentene.

Retten besluttet også å inndra mannens beslaglagte pc.