Aktoratet la frem en lang liste med tiltalepunkter da saken mot Åsnes-mannen i 20-årene kom opp i Sør-Østerdal tingrett i juli. 

Mannen har i følge den ferske heleridommen, oppbevart store mengder stjålne gjenstander på eiendommen sin i Åsnes. Det dreier seg om alt fra stjålne oljekanner til gassflasker og kjennemerker. 

SPARKET POLITIBIL

I tillegg skal mannen ha stjålet og bortsatt flere gjenstander, sammen med flere andre. Da han ble pågrepet av politiet i hjemkommunen i april i år, gikk han fysisk til angrep på politibilen, og skadet en dør.

Han skal også ha oppbevart ett våpen i en bil. Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken kom opp i retten.

Påtalemyndigheten ba om at straffen skulle settes til fengsel i 45 dager. Siktede er tidligere straffet for vinningskriminalitet, en rekke ganger. Dette kommer i tillegg til narkotikaovertredelser, overtredelser av vegtrafikklovgivningen, og for ulovlig omgang med våpen. 

HAR SKJERPET SEG

Retten mente mannens kriminelle bakgrunn var straffeskjerpende, men la likevel til grunn at siktede har begynt i arbeid. Mannen forklarte at han ikke har begått straffbare forhold etter det. Ha ba derfor omå få samfunnsstraff slik at han ikke mister jobben sin. 

Åsnes-mannen fikk medhold i dette, og ble dømt til 45 timers samfunnstraff, med en gjennomføringstid på 90 dager. I tillegg blir batongen hans inndratt.