Nye lyttertall fra Kantar TNS, som sammenligner perioden fra uke 26 til uke 35 i 2016 og 2017, viser at oppslutningen øker enormt for lokalkanalene til HedmarksRadioene AS. Selskapet driver HamarRadioen, ElverumsRadioen, SolørRadioen, TrysilRadioen og ØsterdalsRadioen. Alle kanalene øker, men HamarRadioen øker definitivt mest. 

- I fjor da målingen ble gjennomført het kanalen Radio Exact, og vi overtok driften og byttet navn 1. februar i år. Navneendring og FM-slukking hos de nasjonale kanalene ser ut til å gjøre godt for oss, sier Bjørn-Martin Brandett, som er daglig leder i HedmarksRadioene AS. 

Da målingen ble gjennomført i 2016 hadde Radio Exact 9.213 lyttere. I årets måling hadde HamarRadioen 22.744 lyttere. En økning på 147 prosent! 

Mange oppdager lokalradio

- At de nasjonale kanalene frivillig har slukket sine FM-sendere gir oss selvsagt en boost. Men jeg tror mange gjennom det oppdager at lokalradio i Hedmark har god kvalitet, og med knappe ressurser klarer vi å lage god og innholdsrik radio. Her får folk nyheter fra sitt nærområde, fylkesnyheter, nasjonale- og internasjonale nyheter i en fin miks, sier Brandett. 

Prosentoppslutningen for HamarRadioen, ElverumsRadioen, SolørRadioen, TrysilRadioen og ØsterdalsRadioen er lavere enn de øvrige kanalene i undersøkelsen fordi disse hver kun dekker noen få av fylkets kommuner. De øvrige radiostasjonene har et nasjonalt/regionalt nedslagsfelt og blir derfor spurt i alle fylkets 22 kommuner. 

Antallet respondenter i spesialundersøkelsen er også vesentlig lavere enn de ordinære kvartalsvise lytterrapportene, men gir en tydelig indikasjon på hvor dette bærer. De nasjonale kanalene vi kjenner fra FM-båndet taper stort i undersøkelsen.

Fylkets største radiostasjoner (unike/ukentlige tall):
1. NRK P1 (57.790)
2. P4 (43.924)
3. HedmarksRadioene samlet (40.752)
4. NRK P3 (19.789)
5. Radio Norge (18.664)
6. NRK P2 (13.354)
7. Radio Metro Mjøsbyene (13.383)