• FLERE MØTEROM: I dette møterommet er det plass til 22 personer. Det er flere møterom til utleie i bygget.
  • LAGERPLASS: Inge Roar Kristiansen har oppvarmede lagerplasser for både privatpersoner og næringslivet.

I januar kom nyheten om at det gamle Eidsiva-bygget på Flisa hadde fått nye eiere. Inge Roar Kristiansen kjøpte tilbake sin gamle arbeidsplass sammen med Harry Konterud, og sammen driver de Krikon Invest AS.

De har jobbet aktivt med å ruste opp bygningsmassen, og samtidig også med å få inn nye leietakere. I juli flyttet Solør Renovasjon sin driftsavdeling hit, og snart følger administrasjonen etter.

- Nå får vi samlet hele virksomheten på ett sted, og det ser vi veldig frem til. Tidligere har driftsavdelingen hatt tilhold på Kildal og administrasjonen på Flisa. Planen er at søppelbilene også skal hit i 2020. Enten ved at vi overtar søppelhåndteringen selv eller at anbudsvinner plasserer sine biler her. Økonomisk kommer vi bra ut av å samle virksomheten, og vi er veldig fornøyde med jobben huseier har gjort, sier Jon Arne Aaslie i Solør Renovasjon.

Flytter hit 1. september

For utleier er det selvsagt svært viktig å få på plass en stor aktør som Solør Renovasjon. Administrasjonen flytter til bygget ved Flisa stasjon 1. september.

- Å få inn en slik aktør er det likeste som kunne ha skjedd for oss. Men vi har fortsatt mange ledige kontorlokaler, og har mange planer. Blant annet tilbyr vi utleie av lagerplass, og vi jobber med å få opp utleie av møtelokaler, sier Inge Roar Kristiansen.

For i bygget er det flere møterom tilgjengelig. Blant annet et stort med 22 sitteplasser og langbord. I løpet av kort tid kommer utleierne opp med en egen nettside hvor folk kan reservere møterom.

- Her skal man kunne se ledig kapasitet, og bestille mat til møtet om det er ønskelig. Jeg tror det er et behov for flere møterom på Flisa, og vi har mulighet til å utvide med flere rom dersom det skulle bli behov for det, sier Kristiansen.

Han ser for seg et marked både innenfor næringslivet, og ikke minst lag og foreninger som trenger et sted og treffes på kveldstid. En god hjemmeside er faktoren for og lykkes med prosjektet tror byggeierne.

Har lagerlass

- Ellers kommer vi til å leie ut lagerplass både til private og næringsliv. Her kan du leie minilager på enten 5 eller 10 kvadratmeter, og du får tilgang med egen nøkkel til båsen. Slike tilbud finnes det ikke mange av i distriktet, og derfor har vi troen på at plassene kan fylle seg opp. Er responsen bra bygger vi flere plasser, sier Kristiansen.

Bygget ved Flisa stasjon har huset Eidsiva siden 1988, men ble først bygget som meieri i 1902. Bygget er på litt over 3.000 kvadratmeter, og Konterud og Kristiansen overtok det 1. februar i år. Med Solør Renovasjon på plass som leietaker ser de optimistisk på fremtiden, og at investeringen bærer seg.