Kommunen har fått tilbake svar på vannprøvene som ble tatt i Hukusjøen etter at det brant i et fjøs, noe som medførte at kumøkk havnet i sjøen.

Det er tatt prøver fordelt på mange steder i sjøen, og prøvesvarene viser at det er svært stor variasjon i nivået av e.coli-bakterier, skriver Åsnes Kommune på sine hjemmesider.

Over akseptabelt nivå 

Nær utslippsstedet er verdiene lavere enn grenseverdiene, mens det andre steder i sjøen er e. coli-verdier som ligger over akseptabelt nivå. 

Derfor må det tas nye prøver. Disse prøvene ble tatt tirsdag. Fram til resultatene av prøvene foreligger, skjer all bading i Hukusjøen på eget ansvar hva e.coli-verdier angår, skriver Åsnes Kommune på sine nettsider.