I løpet av de siste 14 dagene har det vært rundt 510 stykk som har forhåndsstemt, og det regnes med at rundt 500 i tillegg vil stemme før forhåndsstemmefristen går ut.

- Med mange nedlagte stemmelokaler så er det ikke så lett å få stemt på selve valgdagen, derfor syntes vi det er bra at vi har muligheten til å tilby folk å forhåndsstemme, sier Marit Rudshagen.

Rudshagen er overrasket over at det er så mange unge som stemmer i år, i motsetning til hva det har vært tidligere år. I 2009 så var det bare 57 prosent av alle mellom 18 og 25 år som stemte, mens 80 prosent hos de mellom 40 til 50 år.

- Minner om at det fortsatt er mulighet for å forhåndsstemme, så skulle du bort eller ikke ha tid på valgdagen så er det lurt å forhåndsstemme, sier Rudshagen.