Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte nylig befolkningstallene for 3. kvartal, og den negative utviklingen i Solør fortsetter. Grue, Åsnes og Våler har alle tilbakegang i 3. kvartal.

Siden 1. januar i år har det blitt 107 færre av oss, og ved utgangen av 3. kvartal bodde det 15.742 personer i de tre Solør-kommunene. Isolert i 3. kvartal dreier det seg om en tilbakegang på 55 personer.

Grue-ordfører Wenche Huser Sund har til iSolør.no uttalt tidligere at målet er 5.000 innbyggere i Grue, men dit er det et stykke igjen nå. Ved utgangen av 3. kvartal bodde det 4.737 innbyggere i Grue. I Åsnes 7.311 og i Våler 3.694.

Tallene hadde sett enda styggere om ikke folk hadde flyttet til Solør. Så langt i år er det nemlig født 77 personer, mens det har dødd 180 personer. Det er tilflyttingen som gjør at vi ikke kommer dårligere ut.