Stadig flere solunger kommer seg ut i jobb, og august-tallene fra NAV er oppløftende for Solør. Det var 161 helt ledige arbeidssøkere i Solør ved utgangen av august. Det er 35 bedre enn samme måned i fjor, og 18 bedre enn juli måned i år.

På fylkesbasis er også tallene veldig bra, og fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien, er fornøyd. Så skal det sies at ledighetstallene for Solør i snitt er høyere enn fylket forøvrig.

- Ledigheten er nå like lav som den var på samme tid i 2008, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 11 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten steg svakt i august måned.

Mange av kommunene hadde en ledighet som var mer enn 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Løten hadde størst nedgang med hele 45 prosent. Der er ledigheten nå nede i 1,3 prosent.

- Denne måneden var ledigheten i fylket vårt under 2,0 prosent i to av tre kommuner. I Glåmdalsregionen hadde imidlertid flere av kommunene en ledighet godt over resten av fylket. Likevel oppfatter vi arbeidsmarkedet i Hedmark som godt, understreker Lien.

Ledigheten var lavere innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med august i fjor. Størst var nedgangen innen industriarbeid med 36 prosent, som tilsvarer 94 færre ledige personer. Flest ledige denne måneden var det innen butikk- og salgsarbeid med 255 helt ledige arbeidssøkere.

I Hedmark var det i løpet av august måned en tilgang på 471 ledige stillinger. Dette var 26 prosent færre stillinger enn i samme måned året før.