• ØKER I VÅLER: Mens det er nedgang i ledigheten i Grue og Åsnes, øker den i Våler.

Ved utgangen av desember var det registrert 1 718 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent.

– Ledigheten i Hedmark har vært lavere enn i samme måned i fjor gjennom hele 2017, sier en fornøyd fylkesdirektør Bjørn Lien.

Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 2,3 prosent. Dette er åtte prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten falt i desember måned.

Lavest ledighet i Alvdal og Tynset

Denne måneden var det Alvdal og Tynset som hadde lavest ledighet med 0,7 prosent. Høyest ledighet hadde Våler med 2,8 prosent. Av de store kommunene i fylket hadde Ringsaker og Hamar lavest ledighet med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent.

Tallene for Solør:

Grue har 43 ledige, det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Endringen fra i fjor er en nedgang på 19, som tilsvarer en nedgang på hele 31 prosent. 

Åsnes har 76 ledige, det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Endringen fra i fjor er en nedgang på 4, som tilsvarer en nedgang på 5 prosent.

Våler har 49 ledige - det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Endringen fra i fjor er en økning på 3, som tilsvarer en økning på 7 prosent.

Stor nedgang innen industriarbeid

Det var lavere ledighet innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med desember i fjor. Nedgangen var særlig stor innen industriarbeid med 50 færre ledige, som tilsvarer 22 prosent. Flest ledige denne måneden var det innen butikk- og salgsarbeid med 237 helt ledige arbeidssøkere. Sistnevnte var dessuten en av de to yrkesgruppene som hadde høyere ledighet enn på samme tid i fjor.

I Hedmark var det i løpet av desember måned en tilgang på 563 ledige stillinger. En tredjedel av disse befant seg i Hamar.

– Innen bygg og anlegg var det 92 nye ledige stillinger denne måneden. Det er tre ganger så mange som i desember i fjor. Nesten samtlige av disse var i bedrifter i de fem store kommunene i fylket vårt. Dette viser at byggeaktiviteten her er stor, sier Lien.

Utviklingen fremover

Siden Regjeringens regionreform vil medføre en sammenslåing av Hedmark og Oppland, er det nå utarbeidet en felles arbeidsmarkedsprognose for 2018.

- Med bakgrunn i den positive ledighetsutviklingen i begge fylkene i år, har vi prognosert med en gjennomsnittlig ledighet i 2018 på 1,9 prosent. Dette er omtrent på samme nivå som gjennomsnittet for de to fylkene i år. I prognosen for landet er det antatt en nedgang i ledigheten på 0,2 prosentpoeng til 2,5 prosent i 2018. Våre vurderinger er basert på framskriving av langsiktige trender over befolknings- og næringsutvikling i de to fylkene. Dessuten har vi et godt arbeidsmarked i regionen vår, og tilgangen på ledige stillinger er stor. Vi tror derfor at ledigheten vil holde seg lav også i 2018, avslutter fylkesdirektør Bjørn Lien.