Våler folkebibliotek har tidligere vært arena for flere debatter, blant annet om Våler kirke og valg-debatt.  Denne gangen er altså tema frivillighetssentral, som en del av Frivilligstrategien som Våler kommune jobber med. 

Kultursjef i Våler, Cathrine Hagen, er en av innlederne til den åpne debatten.

- Du kan gjerne kalle det en samtale, like mye som en debatt. Det viktigste er at folk som har meninger om frivilligheten i Våler, kommer og sier sin mening. Våler kommune har satt i gang et arbeid om Frivilligstrategi, med engasjement fra lag og foreninger, og vi hadde det første møtet for rundt 14 dager siden. Vi tenker at dette med frivillighetssentral, kan være en tanke og en mulighet inn i en Frivilligstrategi. Det er stadig nye tanker og ideer rundt en frivillighetssentral, og vi har lyst til å stille spørsmål om dette veldig viktige og spennende tema, til folk, lag og foreninger, sier Hagen. 

- alle er velkomne

Debatten er åpen for alle. 

- Her er vi så rause at alle er hjertelig velkomne, alle er like viktige, men de som bør komme er representanter fra lag og foreninger, enkeltpersoner som brenner for frivillighet, folk som tenker at en frivillighetssentral er noe de kunne trenge i hverdagen sin, politikere og gjerne flere fra administrasjonen i kommunen, forteller Hagen. 

Innledere er foruten kultursjefen selv, Bjørn Rognstad fra Gjøvik frivillighetssentral. 

- Rognstad er daglig leder på Gjøvik frivillighetssentral og er en veldig engasjert mann. Han har jobbet veldig mye med frivillighetssentraler gjennom flere år, og har mye spennende å komme med, i forhold til hva frivillighetssentralene både har vært, hva de er i dag og hva de kan bli i framtida. Nå har vi en kjempemulighet i Våler, hvis vi får dette på plass, til å tenke en frivillighetssentral for framtida og det behovet vi har i vårt eget nærmiljø, fortsetter kultursjefen. 

- hva trenger vi og hvilke behov har vi?

Det finnes drøye 400 frivillighetssentraler landet over, og både Åsnes og Grue har sin egen sentral.

- I utgangspunktet tenker vi ingen «blåkopi» av nåværende frivillighetssentraler, vi har et ubleket lerret og jeg tror det finnes mange frivillighetssentraler inkludert både Åsnes og Grue, som gjør mye bra. Vi kan lære av dem, høste erfaringer fra deres måte og jobbe på, og samtidig se hva er det vi trenger og hvilke behov har vi - så kan vi tilpasse deretter. Det er veldig bra hvis de vil dele sine erfaringer med oss, for vi trenger hverandre, avslutter Hagen.

Debatten er altså i Våler folkebibliotek torsdag 9. november klokka 18.00, og debattleder er Tore Huuse Øwre.