- Når veistandarden er dårlig øker faren for ulykker. Hull i veien, manglende merking, veiskuldre som har sklidd ut, dårlig skilting - listen er lang. Det er et enormt forfall på veiene våre, spesielt på fylkesveiene. Denne undersøkelsen bør få politikerne til å åpne øynene, sier Ryste.  

- Mange av de tingene som skaper mest bekymring kunne enkelt vært gjort noe med, påpeker hun.   

Om lag 1 av 3 (32 prosent) oppgir dårlig vedlikehold som en bekymring, tett fulgt av farlige situasjoner mellom bilister og syklister (31 prosent) og dårlig vintervedlikehold (30 prosent). 

- Folk har behov for å komme seg frem uansett årstid. Nå om våren ser man hvordan vinteren herjer med veiene våre, og det blir enda tydeligere at vi trenger et robust veinett som er trygt året rundt, sier Camilla Ryste.  

Landsdekkende kampanje for trafikksikkerhet 

NAFskal ta et krafttak for trafikksikkerhet og lanserer kampanjen«Med hjertet i halsen». Hver dag er det mange som sender barna ut på skoleveien med hjertet i halsen, eller må passere farlige veistrekninger på vei til og fra jobb. 

Nå gjør frivillige over hele landet seg klare til å aksjonere for trafikksikkerheten. Ved å vise hvilke grep som kan gjøres, vil medlemsorganisasjonen NAF skape varig endring for tryggere veier. På kampanjesiden kan alle sende inn saker og fortelle hvor de farlige situasjonene oppstår.  

- De fleste av oss kjenner til mange slike plasser i vårt nærmiljø. Skoleveier med høy fart, veier som er så dårlig vedlikeholdt at det går på trafikksikkerheten løs. Men det kan være vanskelig for enkeltpersoner å vite hvem som har ansvaret eller hvor man melder fra. Her kan vi i NAF gjøre en forskjell, sier Ryste.  

- Vi håper at mange vil sende inn saker til oss, og har frivillige over hele landet som brenner for trafikksikkerhet. Vi kan selvsagt ikke love å løse alle saker i løpet av kampanjeperioden, men vil vurdere alle bidrag som kommer inn, avslutter hun.  

Topp 10 som skaper bekymring for folk på hverdagsreisene:  

Tenk på dine hverdagsreiser. I hvilken grad er du bekymret for følgende når du ferdes i trafikken: 

  • Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l.) 32 % 
  • Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 31 % 
  • Dårlig vintervedlikehold  30 % 
  • Manglende lys/ mørke veier  22 % 
  • Berusede/ rusede sjåfører  22 % 
  • Møteulykker/ frontkollisjoner 21 % 
  • Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau  21 % 
  • Viltpåkjørsler  17 % 
  • Påkjørsler  15 % 
  • Farlige situasjoner knyttet til av/påstigning på kollektiv 8 % 

Tallene er hentet fra den landsomfattende undersøkelsen NAF Trafikantbarometer 2019. Undersøkelsen er utført i perioden februar-mars 2019, av TNS Kantar på vegne av medlemsorganisasjonen NAF. NAF Trafikantbarometer kartlegger nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, og gjennomføres hvert annet år.  

Kilde: NAF