• VIKTIGE AKTØRER: Fra Jan Erik Bjørneseth i Flisa AIL, Reidun Reikerås og Hilde Gunn Svendsen Hammeren fra prosjektgruppa.

Parken ble offisielt åpnet 24.juni i fjor og nå skal det settes opp gjerde rundt hele parken altså. Planen er at gjerdet skal være ferdig oppsatt til 17. mai. 

Prosjektgruppen med Hilde Gunn Hammeren, Hilde Heggelund og Reidun Reikerås samarbeider med Åsnes kommune og Flisa Allianseidrettslag. Det er idrettslagets Jan Erik Bjørneseth som leder an arbeidet, og startet med å sette opp stolper mandag denne uka. 

- Gjerdet er dekket av siste del av midlene vi samlet inn fra Sparebanken Hedmark, Landsbyen Flisa og Åsnes kommune. Det skal bli et gjerde som rammer inn lekeplassen, og ivaretar sikkerheten til barna som leker der, sier Reidun Reikerås.

De har mottatt tilbakemeldinger om at det er ønskelig med gjerde av hensyn til sikkerhet.

- Parken blir benyttet mye, så og si hver dag, og responsen har vært over all forventning. Vi mangler en huske for de barna som er litt større. Vi ser at huskene for de yngste, blir benyttet av barn som er for store for dem, og vi er nå inne i en søkeprosess hvor vi søker om midler til en stor huske som kan være fin for barna som er større, forteller Reikerås.

god hjelp av flisa grenderåd

Hilde Heggelund og Reidun Reikerås er også med i Flisa Grenderåd.

- Grenderådet følger opp mange nye prosjekter, og det har kommer inn søknad om midler til både blomsterpynt i Kaffegata, frisbee-golfbane, treningspark i sentrum, trafikkløype for barn, treningsapparater ved stranda i Nergrenda og gapahuker med mer, forteller Reikerås

Har man tanker om noe man ønsker i nærmiljøet, er det bare å gå sammen med noen, lage planer og søke midler.

- Vi har nå mange eksempler i Åsnes på at det faktisk er mulig å realisere ønsker vi har for nærmiljøet vårt. Grenderådet kan veilede og støtte opp, oppfordrer Reidun Reikerås.