• STORFINT BESØK: Det blir bispevisitas i Våler 7-12. mai (Foto: privat).

Det er fullt program gjennom hele uka, og det blir besøk både i Våler, Risberget og Gravberget. 

Bispevisitasen starter altså på tirsdag kveld i Våler kirke. Resten av programmet ser slik ut: 

Onsdag 8. mai

Morgenbønn i Våler kapell kl 08.15

Risberget samfunnshus fra kl. 17.00:

Salg av elghakk og kaffe.

Risberget kirkesal kl. 18.30:

Salmer i kirkesalen.  Våler kantori, dirigert av Arne Moseng. Daniel Bjørlo, orgel. Biskop Solveig Fiske. Sokneprest Einar Vannebo. Ingen inngangspenger. Kollekt.

Gravberget kirke kl. 21.00:

Tonefest i grankirken. Våler kantori, dirigert av Arne Moseng. Kine Evensen, solist. Daniel Bjørlo, orgel. Biskop Solveig Fiske. Ingen inngangspenger. Kollekt.

Torsdag 9. mai

Morgenbønn i Våler kapell kl 08.15

Våler kirke, kirketorget fra kl. 18.00:

Kveldsmat. Smakebiter av retter fra forskjellige land.

Våler kirke kl. 19.30:

Kulturkveld i mangfoldets tegn. Per Martin Engebretsen, torader, Laila Tostrup Bråten, klaver, Ida Kristin Kilen, sang, Rolf Arne Lie Holter, vistasepos, Inge Lundeby, opplesning, Vaaler Sangforening, dirigert av Arne Moseng,  Alan Waldemar Johansen, sang, Conejo Jose S. Gramal, panfløyte, Daniel Bjørlo, orgel. Ingen inngangspenger. Kollekt.

Søndag 12. mai

Våler kirke kl. 11.00:

Festgudstjeneste «I soloppgangens lys». Biskop Solveig Fiske, prost Øystein Halling, sokneprest Einar Vannebo. Innsettelse av ny kantor, Daniel Bjørlo. Barnekoret. Våler kantori, dirigert av Arne Moseng. Peder Øiseth, trompet. Takkoffer til misjonsprosjektet i Etiopia. Kirkekaffe ved Kirkens julemesse. Visitasforedrag ved biskopen.