Etter fem års drift uten lønnsomhet ved gårdsmatutsalget, velger nå eierne av Mellem Gårdsmatutsalg AS å avvikle butikken og heller fokusere driften på Negarden 1897.

- De ansatte ved gårdsmatutsalget har gjort en flott innsats, men dessverre så har vi ikke klart å få lønnsomhet i gårdsmatbutikken. Våre ansatte på gårdsmatutsalget er informert om situasjonen, sier styreleder og eier Eva Molberg.

Molberg drev først gårdsmatbutikken som enkeltpersonforetak i to år, før hun gjorde om bedriften til AS i 2016. Hun forteller at de ønsker å leie ut bygningen som huser gårdsmatutsalget, eller eventuelt vurdere salg.  Interessenter kan ta kontakt med henne. Opphørssalget i butikken starter mandag 3. juni.

Molberg og mannen driver ellers gårdsvirksomhet, og de vil fortsatt ha fokus på lokalmat å selge og formidle mathistorie gjennom driften ved Negarden 1897. Negarden 1897 tilbyr blant annet overnatting, utleie av lokaler for ulike arrangementer, og ikke minst tilbud om servering og catering.

Prisverdig satsing

Daglig leder i Solør Næringshage, Anette Strand Sletmoen, sier at det er beklagelig at gårdsmatbutikken legges ned, men hun sier at det erfaringsvis er krevende å få lønnsomhet i denne type virksomhet, uansett plassering.

- Mellem gårdsmatutsalg AS er en såkalt målbedrift hos Solør Næringshage, og næringshagen har vært delaktig i å se på ulike sider av driften. Det er prisverdig at Eva og mannen har gjort et forsøk, men dessverre så ser vi over hele landet at dette er en svært krevende bransje å få lønnsomhet i, sier Sletmoen.

Hun oppfordrer folk generelt sett til å være bevisste på å støtte lokalt næringsliv.