• BRA OPPMØTE: - Tidligere på åpen dag har vi brukt å ha innom 150 barn, og jeg regner med at oppmøtet blir like bra i år som det var i fjor da vi sto i sentrum, sier Midtsundstad.

Brannvesenet vil i år som i fjor ha en stor stand utenfor Sparebank1 Østlandet under Høstfesten lørdag. Slik var det også i fjor, men tidligere har den åpne dagen blitt avholdt på brannstasjonen.

- Ettersom vi er godt i gang med byggingen av ny brannstasjon blir det ikke hos oss i år heller, sier Jo Midtsundstad i Åsnes Brannvesen.

Målgruppa er først og fremst barn

Brannvesenet vil være på plass med brannbil, ATV og båt. De har også rebusløype med premie for de minste som deltar.

- Tidligere på åpen dag har vi brukt å ha innom 150 barn, og jeg regner med at oppmøtet blir like bra i år som det var i fjor da vi sto i sentrum. Hovedmålet vårt er selvsagt å jobbe forebyggende, og målgruppa er først og fremst barn, sier Midtsundstand.

For de minste som fullfører rebusløpa blir det servering av pølser, og i tillegg får de en brannhjelm.Gjennom å lære de minste mer om brannvern er det gjerne også de som ber de voksne skjerpe seg litt.

- husk brannøvelse hjemme

54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse. 1 av 4 hevder de har gjennomført brannøvelse og prøvd ut rømningsveiene hjemme, viser undersøkelsen som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

- Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, sier Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.