Statens vegvesen gjennomfører asfaltering på riksveger på vegne av Staten og på fylkesveger i Hedmark på vegne av Hedmark fylkeskommune. I løpet av sommerhalvåret 2018 skal vegvesenet asfaltere cirka 198 kilometer riks- og fylkesveger i Hedmark, hvorav nær 137 kilometer ny asfalt er på fylkesveg. Statens vegvesen regner med å bruke cirka 180 millioner kroner på asfalteringen på riks- og fylkesveger i Hedmark i 2018, hvorav rundt 124 millioner er knyttet til asfaltering på fylkesveg.

Vis hensyn

I Hedmark gjennomføres det asfalteringen både på dagtid og om natten.

– På de fleste vegene som asfalteres, gjøres arbeidene på dagtid. Men der det er en gjennomsnittstrafikk på over 8.000 kjøretøy i døgnet, asfalterer vi om natta av hensyn til trafikkavviklingen og sikkerheten til de som jobber med asfalteringen, forteller byggeleder Arnfinn Trosterud i Statens vegvesen.

Trafikanter som kjører strekninger hvor det asfalteres vil oppleve redusert fremkommelighet.

-Det er så bra at vi får til mange kilometer med ny asfalt i Hedmark i år! Jeg oppfordrer folk til å ta det med ro, og vise hensyn til de som jobber langs veiene våre i sommer. Kjør pent, senk farten på livet en liten stund og tenk på hvor bra det kommer til å bli, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen i Hedmark fylkeskommune.

Disse veiene asfalteres i Solør i år: 

Grue - miljøgate i sentrum, 450 meter

Grue - Gjeddetjernet V til Skasenden Ø, 3,808 kilometer

Åsnes - Sønsterud skole til Møllersvingen (gang- og sykkelvei), 600 meter

Åsnes - Mojordet til Snålroa S, 980 meter

Åsnes - Østby til Glorvigen Ø, 2,305 kilometer

Åsnes - Glorviken til Rokkerud, 9,140 kilometer

Våler - Fossberget x Fv 505 til Forestia, 1,590 kilometer