Siste helga i februar blir det altså for første gang i Norge arrangert et innendørs 3D-stevne og det er i Kanonhallen på Haslemoen bueskyttere fra både inn- og utland skal konkurrere. 

- Normalt foregår denne type konkurranse utendørs og på barmark, men på vinterstid er det jo begrenset pga snø og framkommelighet. Det er full løype, det vil si 24 mål/poster og det skytes 2 piler pr. post. Vi blir jo historiske, ettersom det er første gangen dette blir gjort i Norge. Vi håper også at det skal bli en årlig foreteelse, som bueskytterne legger inn i kalenderen hvert år. Det er noen stevner i Norge som vi kaller «klassikere», som mange deltar på hvert år. Vi håper at «Kanonjakta i Solør» også skal bli en «klassiker», sier Øystein Larsen i Solør Bueskyttere. 

deltagere fra både inn- og utland

Kanonjakta i Solør går over to dager, men det er 2 separate stevner. Det er allerede påmeldt deltagere fra store deler av Norge og også fra utlandet. 

- Ja, vi har med noen svensker som kommer helt fra Malmø blant annet. Det kommer også bueskyttere fra Vestlandet og Sørlandet, så det er en ganske god spredning på deltagerne. Svenskene har hatt innendørs stevner før, men ikke på full bane med 24 mål/poster. Ellers er det noen land i Europa som har det, men som sagt er dette første gang i Norge. Det blir spennende, sier Lars Marius Sørlie. 

Det kreves en del forberedelser og planlegging for å lage ei full løype innendørs. 

- Vi har fått 30 juletrær, halmballer, og vi skal lage til litt forskjellig. Det blir ikke «bare» dyrefigurer på et nakent golv. Ettersom kunstgresset i Kanonhallen ble ødelagt og er skiftet ut, er vi også lovet å få noe av det gamle som vi skal bruke til dekorasjoner og litt forskjellig. Det blir nok mye jobb på fredags kvelden! smiler Sørlie og Larsen. 

Med drøye 50 påmeldte så langt er de på det antallet de må ha økonomisk. 

- Det er her som med alt annet, at mange venter nesten til fristen har gått ut før de melder seg på. Vi er allerede drøye 50 påmeldte, men regner med at det blir rundt 70 før fristen går ut. Vi har også fått leid ei kaserne på Haslemoen, så vi kan tilby rimelig overnatting også. Det tror vi kan bli veldig sosialt og vi har også lagt opp til felles middag etter stevnet på lørdag. Det blir også kiosksalg begge dager, forteller Larsen. 

travel helg

Solør Bueskyttere har omtrent 20 aktive, så det blir ei travel helg for medlemmene. 

- De fleste er involvert i stevnet som arrangører, og noen skal også delta selv en eller begge dager. Vi har fredagen til å gjøre det klart, og det blir nok en lang fredag! Vi har lagret utstyr litt over alt i distriktet, så det blir en del kjøring til og fra Haslemoen. Det blir vel 3-4 turer bare med juletrær! sier Larsen.

Konkurransen vil også ha tre ulike avstander å skyte fra (opp til 20, 30 og eller 40 meter). Det blir som et utendørsstevne, hvor compound og recurve skyter først.

- Kanonhallen er et ypperlig sted å ha stevnet på, med tribuner for publikum og andre bueskyttere mens de venter på tur. Hallen kunne gjerne vært enda større, men dette er det absolutt beste alternativet i vårt distrikt. Vi gleder oss, sier gjengen i Solør Bueskyttere.