I løpet av jaktåret 2014/2015 tok 13.600 personer jegerprøven, og det er rekordmange. Også flere kvinner enn noensinne vil bli jegere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men selv om interessen for å jakte er stor, er det bare halvparten av de som tar jegerprøven som kommer seg ut på jakt.

– Det har nok mye med usikkerhet å gjøre. Det er et stort ansvar å håndtere våpen og å ta livet av et dyr. Som fersking hadde jeg ikke følt meg komfortabel med å dra ut, verken på småvilt- eller storviltjakt, uten å ha med noen som har gjort dette før, sier jeger Nina Kristoffersen fra Horten.

Terskelen for å komme i gang er spesielt høy for de som ikke kommer fra et miljø av aktive jegere.

– Det kan virke skummelt å stikke nesa inn dørsprekken for å bli en del av jegermiljøet. For jenter er det kanskje ekstra vanskelig, siden jegermiljøet tradisjonelt har vært mannsdominert. Denne situasjonen tar vi på alvor, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Skal følge folk på jakt

For å snu den negative utviklingen, gjennomfører NJFF i høst en storsatsing på opplæringsjakt. Forbundet tilbyr over 100 varierte opplæringsjakter fordelt over hele landet.

– Det betyr at rutinerte jegere følger nye og uerfarne jegere ut på jakt. Man blir nærmest leid ut i skogen og får veiledning hele tiden. Ofte innebærer kursene litt teori og noen turer på skytebanen, før man til slutt drar ut på jakt sammen, sier Farstad.

Deltakere kan velge mellom for eksempel gåsejaktkurs, opplæringsjakt på villrein eller duejakt for ungdom.

– Nesten uansett hva slags jakt du ønsker å begynne med, så finnes det opplæring. I tillegg til at du får erfaring, får du en fot inn i jegermiljøet. Kanskje får man nye jaktkamerater, sier Farstad.

I Gravberget

For Solør sin del arrangeres det opplæringsjakt på elg i Gravberget fra 19. til 23. oktober. Opplæringsjakta foregår i Statskogs terreng i Gravberget.

- En ypperlig mulighet til å prøve seg som elgjeger under veiledning i trygge forhold og med erfarne jegere. Du vil oppleve både posteringsjakt og å gå med hund. Kurset inneholder både teori og praktisk jakt, skriver NJFF på sine nettsider.

Kontaktperson for kurset er Ada Bredalen.

Statsråden ønsker jegere

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale gleder seg over at NJFF tar fatt og gir gode opplæringstilbud over hele landet til de som ønsker å bli jegere.

– Jakt er en fornuftig bruk av utmarksressursene, og i den norske jakttradisjonen ligger at dette skal være for folk flest, sier Dale.

Han mener det er flott at det gjøres slike grep som sikrer at alle som ønsker det får sjansen til å delta i jakten.

– I tillegg vil jeg vektlegge verdien av å kunne høste mat av høy kvalitet fra utmarka, sier landbruks- og matministeren.