Flisa Allianseidrettslag er et stort idrettslag med over 700 medlemmer. Laget er organisert i flere underavdelinger, og slik vil det nok fortsatt være. Men idrettslaget ønsker å se på om dagens organisering er den mest hensiktsmessige, eller om det er andre og bedre måter å gjøre ting på.

- Pål Erik Heimstad fra Hedmark Idrettskrets kommer for å hjelpe oss gjennom møtet. Vi skal se på hvor vi er i dag, hva som er bra og hva vi kan gjøre bedre, sier Carl Christian Heiberg. 

Han presiserer at mye er bra i dag, og at det ikke er noen spesiell grunn til at idrettslaget ønsker å se på dette akkurat nå. Det handler rett og slett om å bli bedre.

- Vi håper så mange som mulig møter opp, og at vi får flest mulig innspill. Så skal vi ende opp med en plan på hvordan organiseringen skal være fremover. Det går kanskje særlig på samarbeidet mellom de ulike gruppene, sier Heiberg.

Møtet starter på Bjørkheim klokka 18.00. Idrettslaget inviterer alle engasjerte personer med styreverv, trenere, foreldrekontakter, aktive utøvere og øvrige medlemmer. De frister med enkel servering til de som kommer. Det antas at møtet varer rundt tre timer.