Tallene over antallet helt arbeidsledige i mars måned er klare fra NAV. I Hedmark var det 2.067 helt arbeidsledige i mars 2017. For Solør-kommunene utgjør tallene 65 i Grue, 81 i Åsnes og 57 i Våler.

Åsnes kommune har en veldig fin trend, og fortsetter å få færre helt arbeidsledige. Fra mars 2016 til mars 2017 var det 36 flere personer i jobb. For Grue var tallet 18, mens det i Våler var seks flere arbeidsledige i mars 2017 sammenlignet med fjoråret.

Alle tre Solør-kommunene ligger likevel over snittet hva gjelder prosent av arbeidsstyrken, og kommunene må seg seg saftig slått av Nord-Østerdal. Her er det veldig lav arbeidsledighet.

Fin trend i Hedmark

- Ledigheten i Hedmark var hele 16 prosent lavere i mars enn på samme tid i fjor, sier fylkesdirektør i NAV Bjørn Lien.

Sammenlignet med samme måned i fjor var Hedmark det fylket som hadde størst nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Nedgangen var på hele 12 prosent. Også den sesongjusterte ledigheten falt i mars måned.

Også i mars var det Alvdal som hadde lavest ledighet i fylket med 0.2 prosent. Våler hadde høyest ledighet med 3.1 prosent. I alle de fem store kommunene våre var ledigheten lavere nå enn på samme tid i fjor.

- Særlig Hamar hadde lav ledighet denne måneden. Ledigheten her var på bare 1.7 prosent, og var 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor, sier Lien.

Stor stillingstilgang i Hedmark

I mars måned var det en tilgang på 924 ledige stillinger her i fylket.

- Dette er omtrent på samme nivå som i mars i fjor. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg og undervisning med henholdsvis 271 og 157 nye stillinger. Selv om det var flest nye ledige stillinger i Hamar, er det verd å merke seg at Kongsvinger hadde en tilgang på hele 161 ledige stillinger, sier Lien og legger til:

- Dette er tre ganger så mange stillinger som for ett år siden, og kan være en indikasjon på at arbeidsmarkedet her er i ferd med å bedre seg, sier fylkesdirektøren.

NAV-direktøren oppfordrer nå alle studenter og skoleelever om å søke sommerjobb.

- En sommerjobb er ofte det første møtet med arbeidslivet for mange unge, og en svært nyttig erfaring å ha med seg. For dem som ikke allerede har fått seg sommerjobb, er det på tide å begynne å lete. Benytt muligheten til å skaffe deg nyttig jobberfaring i sommer. Følg med på utlyste stillinger, og ta kontakt med arbeidsgivere på eget initiativ. Ofte kan det by seg en mulighet til sommerjobb selv om stillingen ikke er utlyst, avslutter Lien.