Anette Strand Sletmoen (45) har vokst opp på gård i Hof. I dag bor hun med mann og tre barn i Elverum.

Anette har etter utdannelse jobbet i mediebransjen i 20 år, blant annet som frilansjournalist med oppdragsgivere som for eksempel NRK Hedmark og Oppland og Nationen.

Anette har i tillegg jobbet med næringsutvikling som prosjektleder for nettverket Inn på tunet Hedmark i 40 prosent stilling de siste fire årene. Nå gleder hun seg til å ta fatt på nye oppgaver ved Solør Næringshage.

- Det blir utrolig spennende å være med og utvikle Solør sammen med andre. Næringsutvikling er helt grunnleggende for befolkningsvekst, vi må alle ha noe å leve av, så jeg føler at dette er en viktig jobb, sier Anette.

Hun starter i jobben som gründerrådgiver på fulltid 1. september, og overtar jobben til Arild Lande.

- Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med næringslivet og gründere i Solør. Med ulik kompetanse, så har jeg tro på at vi kan spille hverandre gode og skape utvikling. Vi må dyrke det Solør har og er gode på, og vi må våge å tenke nytt. Dessuten må vi backe hverandre opp i Solør og være stolte, vi må tørre å vise muskler, smiler Anette.

Kjersti Rinde Omsted har sagt opp sin stilling som daglig leder. Hvem som overtar lederjobben er så langt ikke kjent.