• SNUDDE TRENDEN: SolungAvisa har etter en årrekke med underskudd snudd trenden, og leverte i 2014 og 2015 overskudd. Redaktør Marianne Østmoen har all grunn til å være fornøyd.

Med sine snaut 16.000 innbyggere finnes det neppe noe område i Norge som har flere medier pr. innbygger enn Solør. Selv om det er mange medier i Solør lider ingen nød. Regnskapstallene viser nemlig at alle leverte overskudd i 2015. Det største overskuddet leverte AS Østlendingen, men også lillebroren SolungAvisa begynner å levere gode tall.

- SolungAvisa har sakte men sikkert bygget seg opp, og har levert overskudd de to siste årene. Litt av økonomien i SolungAvisa henger sammen med annonsesamkjøringa i Østlendingen, Glåmdalen og SolungAvisa, sier Tom Martin Kj. Hartviksen, som er daglig leder i SolungAvisa og Østlendingen.

Det er Østlendingen som eier den superlokale avisa som utkommer hver torsdag i Solør, og Hartviksen er glad for at avisa leverer gode resultater. I 2015 leverte SolungAvisa et overskudd på 652.000 kroner før skatt.

- Opplaget for SolungAvisa øker, og det gjør også annonseinntektene. SolungAvisa har blitt en godt etablert tittel, og vi jobber med hvordan vi skal utvikle avisa videre. Det er en liten avis som blir sårbar med få mennesker å spille på. Vi skal se litt på hvordan vi kan gjøre noe med driftssikkerheten, sier Hartviksen.

Østlendingen gjør det best

Morselskapet AS Østlendingen gjorde det rekordbra i 2015. Selskapet leverte utrolige 19.190.000 kroner i overskudd før skatt.

- Overskuddet i Østlendingen er et resultat av kostnadskuttene som Amedia-avisene gjorde i 2014. Overskuddet hadde vært mer gledelig om det var som følge av økte inntekter, og ikke kutt på personalsiden, sier Hartviksen.

Glåmdalen på sin side leverte et overskudd i 2015 på 9.494.000 kroner før skatt. Selv om alle tre Amedia-avisene gjør det bra har Hartviksen liten tro på at Amedia vil drive tre aviser i Solør i all sin tid.

- Nei, det tror jeg nok ikke. Men hva slags endringer som blir gjort vil jeg ikke spekulere i, og pr. nå er det ingen andre planer enn å fortsette som i dag, sier Hartviksen.

HedmarksRadioene AS, selskapet bak SolørRadioen, leverte 485.000 kroner i overskudd før skatt i 2015. Solør Media AS, selskapet bak SolørMagasinet, leverte 43.000 kroner i overskudd før skatt i 2015.

Fakta

Resultat før skatt 2015

  • Østlendingen: 19.190'
  • Glåmdalen: 9.494'
  • SolungAvisa: 652'
  • SolørRadioen: 485'
  • SolørMagasinet: 43'

Tallene er oppgitt i hele tusen. Kilde: Proff.no.